S.C. Drumuri și Poduri S.A. angajează inginer și tehnician drumuri și poduri…

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru S.C. Drumuri și Poduri S.A. angajează inginer și tehnician drumuri și poduri…

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași din str. Dobrogei nr. 16 recrutează în vederea angajării personal pentru următoarele posturi vacante:

 1 Inginer constructor drumuri și poduri – absolvent al Facultății Căi Ferate, Drumuri și Poduri, experiență minim 5 ani în executarea drumurilor, cunoașterea legislației specifice din domeniul construcțiilor, permis de conducere categoria B pentru deplasările pe șantierele de care va fi responsabil.

2. Tehnician Drumuri și Poduri – studii medii și certificat de calificare profesională în domeniul drumuri și poduri, experiență de minim 3 ani în executarea lucrărilor de drumuri, permis de conducere categoria B

Dosarul de înscriere 

  • Cerere de înscriere
  • Curriculum Vitae
  • Copia actului de identitate
  • Copia certificat de căsătorie/ dacă este cazul
  • Copia studiilor solicitate
  • Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională, obligatoriu extras REVISAL și copie carnet de muncă, adeverință eliberată de angajator
  • Adeverința medicală

Dosarele vor fi depuse la sediul societății din Călărași str. prel. Dobrogei, nr. 16, sau pe adresa de e-mail drumuri.calarasi@yahoo.com 

Relații suplimentare se vor solicita la sediul societății sau la nr. de telefon 0752 117 573

Director General,

                                Enciu Marian