Primarul Marius Dulce convoacă pe consilieri vineri, 12.11.2021, ora 12.00, prin mijloace electronice. Iată pentru ce…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primarul Marius Dulce convoacă pe consilieri vineri, 12.11.2021, ora 12.00, prin mijloace electronice. Iată pentru ce…

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, vineri, 12.11.2021, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/ SMS cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiului Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” şi aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai proiectului cu titlul ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe sociale J22 din municipiul Călăraşi”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiului Călăraşi la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” şi aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai proiectului cu titlul ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe sociale J27 din municipiul Călăraşi”.

 

                                            Primar,

Dulce Marius Grigore