Viorele…de ce ai plagiat teza de doctorat? Este frumos?

7 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Viorele…de ce ai plagiat teza de doctorat? Este frumos?

Instanța de judecată a stabilit definitiv și revocabil că teza de doctor în drept a lui Victor Viorel Ponta de 300 pagini are 113 pagini plagiate. Adică mai mult de 30% decât limita maximă prevăzută de lege…Instanța nu s-a putut pronnța însă asupra complexității lucrării în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin OMENCȘ nr.3482/2016, se prezintă decizia CNATDCU consemnată în Procesul verbal a Consiliului General al CNATDCU reunit în ședința de lucru din data de 30.06.2016, aceasta fiind următoarea: ”Domnul academician Viorel BARBU, președinte CNATDCU, supune la vot următoarea propunere a comisiei de lucru: ”având în vedere că lucrarea prezentată de domnul Victor Viorel Ponta ca teză de doctorat nu respectă standardele de etică a cercetării științifice, propunem retragerea titlului de doctor în drept, în baza art. 170 din Legea nr. 1 din 2011”.

Consiliul General aprobă retragerea titlului de doctor cu 21 voturi pentru (din membri prezenți), 10 voturi pentru (videoconferință), 3 voturi pentru (acordate electronic), 1 abținere, 0 împotrivă”.

Coordonator al secretariatului tehnic CNATDCU,

Ion CIUCĂ

Viorel Ponta nu mai este doctor. El rîmâne în schimb președinte…de partid…

decizia CNATDCU consemnată în Procesul verbal a Consiliului General al CNATDCU reunit în ședința de lucru din data de 30.06.2016, aceasta fiind următoarea: ”Domnul academician Viorel BARBU, președinte CNATDCU, supune la vot următoarea propunere a comisiei de lucru: ”având în vedere că lucrarea prezentată de domnul Victor Viorel Ponta ca teză de doctorat nu respectă standardele de etică a cercetării științifice, propunem retragerea titlului de doctor în drept, în baza art. 170 din Legea nr. 1 din 2011”. Consiliul General aprobă retragerea titlului de doctor cu 21 voturi pentru (din membri prezenți), 10 voturi pentru (videoconferință), 3 voturi pentru (acordate electronic), 1 abținere, 0 împotrivă”.

Tot mai mulți doctori beneficiază de reevaluări ale tezelor de doctorat. Cele mai multe sunt din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice. Gabriel Oprea alt lider politic a avut o expertiză recentă de evaluare a tezei, găsindu-se multe exemple de plagiat descrise pe LINK Fostul comandant al Poliției Române este alt exemplu de plagiator. El a plagiat de la pagina 176 la 249 cuvant cu cuvant după altă persoană ex. LINK  Codruța Kovesi fost procuror șef al DNA are si ea un raport de plagiat pe LINK