Viorel Ghiveci este propus ca administrator special la AFC Dunărea Călărași.

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Viorel Ghiveci este propus ca administrator special la AFC Dunărea Călărași.

După demisia lui Stan Aurel la conducerea clubului de fotbal AFC Dunărea Călărași a fost propus Viorel Ghiveci. Acesta a fost propus de către președintele Vasile Iliuță în calitate de Administrator special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, în cadrul procedurii generale a insolvenţei. Viorel Ghiveci este colonel în rezervă/ Jandarmeria Română. Este absolvent al Academiei de Poliție, studii și cursuri juridice aprofundate. Experiența profesională îl recomandă ca un foarte bun mediator, bun organizator al măsurilor Jandarmeriei în diferite activități sportive.

Desemnarea Administratorului special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași  în cadrul procedurii speciale de insolvenţă se face în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi dc insolvenţă, Tribunalul Călăraşi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei, debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile necesare, iar la dispoziţia administratorului judiciar numit, de la primirea solicitării, actele cerute de către acesta, sub sancţiunile prevăzute de aceeaşi lege.

            Acelaşi act normativ prevede: „adunarea generală a acționarilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special”, iar „Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligaţia predării gestiunii”.

      Administratorul special are următoarele atribuţii: a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor în justiţie izvorâre din parcurgerea acestei proceduri; b) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; c) propune un plan de reorganizare; d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare; e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia financiară dc închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului; f) primeşte notificarea închiderii procedurii”.

    Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 152 din 26.08.2021 a fost desemnat domnul Stan Aurel în calitate de Administrator special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași în cadrul procedurii speciale de insolvenţă.     Domnul Stan Aurel, Administratorul special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași, şi-a dat demisia din această calitate, demisie înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 4527 din 09.03.2023.

Pe cale de consecință, în data de 15.03.2023 s-au convocat reprezentanții membrilor asociați care au desemnat, de principiu, ca administrator special, pe domnul Ghiveci Viorel. Luând în considerare cele expuse, propun desemnarea ca administrator special pe domnul Ghiveci Viorel, cu o remunerație de 5000 lei net/lună. Având în vedere cele de mai sus, precum si dispoziţiile art. 136 alin. (1) si alin. (8) lit. a) coroborat cu cele ale art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, supun spre aprobare prezentul proiect. se aratî în referatulcu propunere din partea președintelui Iliuță.