Viceprimarul Dragoș Coman a reorganizat Poliția locală Călărași. Iată cum…

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Viceprimarul Dragoș Coman a reorganizat Poliția locală Călărași. Iată cum…

În condițiile în care primarul Drăgulin i-a cerut astăzi 26 iunie în ședința de Consiliu local viceprimarului Dragoș Coman stabilirea unor criterii de selecție/ apreciere pentru fiecare polițist local, măsură suplimentată de Marius Dulce care a cerut același lucru pentru orice salariat al Primăriei Călărași, aflăm că Poliția locală este reorganizată. Polițiștii primesc calificative profesionale la sfârșit de an, este analizată activitatea fiecăruia în funcție de criterii cum ar fi amenzi aplicate, infracțiuni constatate, misiuni la care a participat ( ridicări de garaje, îndrumarea circulației rutiere, asigurarea misiunilor la spectacole, activități sportive, artistice, religioase, etc). Și analiza stării disciplinare individuale stă la baza acordării unui calificativ.

Solicitarea primarului a venit în contextul discuției asupra unui Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi. Consilierul Buzea a invocat că nu vor mai fi bani la bugetul local prin octombrie, pentru că nu se mai fac încasări la taxe și impozite, concluzionând că activitatea multor polițiști locali nu se regăsește în ceva util, concret, și ca atare numărul de polițiști ar trebui redus. Legea prevede ca la 1000 locuitori să fie asigurat un polițist local.  Iată cum a fost reorganizată activitatea acestora și ce rezultate au avut în lunile mai- iunie 2019:

COMUNICAT

 

Având în vedere măsurile de eficientizare și modernizare a activității Poliției Locale Călărași, măsuri aplicate gradual, dar cu precădere pe parcursul anului 2019, care au constat în montarea unor sisteme GPS pe toate autovehiculele de patrulare, astfel încât să existe posibilitatea monitorizării permanente a acestora cât și intervenția la locul unei sesizări în cel mai scurt timp posibil, dotarea autovehiculelor de patrulare cu camere video performante, pentru supravegherea traficului rutier cât și înregistrarea tuturor evenimentelor rutiere dar și de ordine publică, achiziționarea si dotarea cu body camere a polițiștilor locali pentru înregistrarea oricărui tip de intervenție, modificarea programului de lucru trecându-se de la turele de 12 ore la cele de 8 ore pe trei schimburi, tocmai pentru a avea o mobilitate mai mare a patrulelor și acoperirea palierelor de timp mai aglomerate sau în care situația operativă impune prezența în stradă a mai multor echipaje de poliție locală, cât și conștientizarea și responsabilizarea polițiștilor locali asupra faptului că trebuie să intervină prompt , ferm și echidistant, sunt doar câteva din măsurile luate de conducerea instituției.

Ținând cont de aspectele enunțate mai sus, dorim să precizăm că activitatea Poliției Locale Călărași, făcând aici referire la perioada Mai – Iunie 2019 când s-a modificat și programul de lucru, a cunoscut un progres simțitor, atât ca număr de acțiuni, intervenții la sesizări dar și ca măsuri luate în aplicarea competențelor materiale pe care le avem, astfel :

  • Au fost aplicate 766 sancțiuni contravenționale în valoare de 126270 lei, care au fost coroborate cu activitatea de prevenire astfel fiind aplicate și 496 avertismente verbale acolo unde situația nu a impus luarea măsurilor coercitive ;
  • S-a intervenit la un număr de 185 sesizări primite prin Dispeceratul Poliției Locale, timpul de intervenție fiind de sub 10 minute ;
  • Au fost aplanate 45 conflicte;
  • Au fost legitimate 2069 persoane;
  • S-au intensificat controalele pe linia autovehiculelor de tonaj greu care tranzitează municipiul Călărași fiind verificate 110 camioane pentru deținerea Permisului de Liberă Trecere emis de către Primăria Călărași, aplicându-se 24 sancțiuni contravenționale în valoare de 8800 lei;
  • Pe linia respectării prevederilor OUG 195/2002 privind Regimul circulației pe drumurile publice, a crescut numărul de acțiuni pe competențele avute de Poliția Locală, respectiv opriri, staționări, parcări neregulamentare sau pietoni, fiind aplicate în perioada analizată, un număr de 270 sancțiuni contravenționale în valoare de 59450 lei plus 638 puncte penalizare ;
  • Făcând referire la petrecerile cu caracter privat organizate de cetățenii de etnie rromă, facem precizarea că, Poliția Locală Călărași a intervenit prompt, acționând totodată și în sistem integrat cu reprezentanții I.P.J. Călărași și I.J.J Călărași, instituția noastră aplicând 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 3900 lei la HCL 32 din 2017 privind ocuparea domeniului public, 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 200 lei la HCL 219/2008 privind Regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călărași pentru comerț stradal, 31 sancțiuni contravenționale în valoare de 23500 lei la LG 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 1 sancțiune contravențională în valoare de 2000 lei cu măsura complementară de intrare în legalitate în termen de 15 zile în caz contrar trecându-se la suspendarea activității conform OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • În ceea ce privește respectarea ordinii și liniștii publice și respectarea normelor de conviețuire socială Poliția Locală Călărași a aplicat în perioada analizată un număr de 196 sancțiuni contravenționale în valoare de 38650 lei la LG 61/1991, sancțiuni aplicate mai ales în locurile publice, cu precădere parcuri dar și alte zone unde au fost sesizări din partea cetățenilor cât și ca urmare a constatării directe de către polițiștii locali a încălcării acestor norme ;
  • Pelinia respectării HCL 219/2008 privind Regulamentul de gospodărire comunală a municipiului Călărași, făcând aici referire la aruncarea diverselor deșeuri pe domeniul public, depozitare de moloz și alte materiale, gunoieri și alte fapte ce intră sub incidența acestui act normativ, Poliția Locală a aplicat un număr de 143 sancțiuni contravenționale în valoare de 12450 lei;
  • Folosirea unui auto neinscripționat în activități de supraveghere a zonelor cu un potențial infracțional și contravențional ridicat și depistarea și identificarea indivizilor certați cu legea, autori care comit fapte ce pot pune în pericol integritatea persoanei a avutului public sau privat, siguranța și viața de zi cu zi a locuitorilor ;

Din enumerarea succintă se poate observa că Poliția Locală Călărași își desfășoară activitatea cu profesionalism, fiind în slujba cetățeanului și va interveni prompt și operativ la orice sesizare, cetățenii putând apela cu încredere Dispeceratul instituției la telefon 0242313525