Vasile Iliuță începe anul în forță. Cele 29 de proiecte sunt în grafic. Se convoacă C.J. Iată ordinea de zi

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță începe anul în forță. Cele 29 de proiecte sunt în grafic. Se convoacă C.J. Iată ordinea de zi

Ordine de zi

ședință extraordinară 12 ianuarie 2018 orele 12.00

 

  1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al Județului Călărași a deficitului secțiunilor de funcționare și dezvoltare la 31 decembrie 2017

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 253/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție ”Modernizarea și reabilitarea DJ 306 tronson Cuza Vodă (DN3) – Socoalele – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele unități administrativ–teritoriale în vederea realizării Proiectului ”Modernizare și reabilitare DJ 306 tronson Cuza Vodă (DN3) – Socoalele – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”

 

  1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil, aflat în proprietatea publică a Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

Dezbaterile consilierilor și expunerile de motive le vom transmite pe cotidianul online Atiudinea din Călărași și pe principalele pagini de socializare din județ. Urmăriți www.atitudineadincalarasi.ro, pentru că nu aveți ce pierde