Vasile Iliuță convoacă pe consilierii județeni. Iată pentru ce…

o săptămână ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță convoacă pe consilierii județeni. Iată pentru ce…

                           Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 11 Ianuarie 2021 , ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

           Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 04.12.2020 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 1493/116/2020

 

1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul propriu al Județului Călărași a deficitului secțiunilor de funcționare și de dezvoltare la 31 decembrie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 300/07.01.2021 și raportul Direcției Economice nr. 301/07.01.2021

 

            Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

Privind

HOTARAREA

de acoperire definitiva,

din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi,

a deficitului sectiunii de functionare si de dezvoltare la 31 decembrie 2020 se va propune…

Art. 1. – Se aproba acoperirea definitiva, din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi, a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la 31 decembrie 2020, in valoare de 7.434.060,89 lei.

Art. 2. – Se aproba acoperirea definitiva, din excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi, a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la 31 decembrie 2020, in valoare de 6.466,381,24 lei.

 

               PREŞEDINTE,                                                                                                                    

  1. Vasile ILIUŢĂ