Vasile Iliuță convoacă pe consilierii județeni. Iată pentru ce…

1 lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță convoacă pe consilierii județeni. Iată pentru ce…

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară

 din data de 21 Ianuarie 2020

 

                           Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 21 Ianuarie 2020 , ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2020

            2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023

            3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

 

PREŞEDINTE, 

Vasile ILIUŢĂ