Vasile Iliuță convoacă consilierii județeni pentru probleme importante. Iată Ordinea de zi…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță convoacă consilierii județeni pentru probleme importante. Iată Ordinea de zi…

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Noiembrie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

 

1.Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a județului Călărași

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind utilizarea excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, in exercitiul bugetar 2017

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2017

4.Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 71/2009 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Călăraşi

5.Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 25/2009 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al Judeţului Călăraşi

6.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul privat al Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județuluiu Călărași

7.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

8.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al județului Călărași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași

10.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

16.Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație al Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 136/2014 privind desemnarea reprezentantului Județului Călărași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”

19.Diverse.

 

 

                  PREŞEDINTE,                  AVIZEAZĂ,

  1. Vasile ILIUȚĂ                                                          SECRETARUL JUDEȚULUI,

                  Emil MUȘAT

 

 

Nr. 652

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 23.11.2017