Vasile Iliuță convoacă consilierii județeni. Iată pentru ce lucruri importante…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță convoacă consilierii județeni. Iată pentru ce lucruri importante…

Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 Ianuarie 2018, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ichim Marian

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea participării la activităţile Comisiilor şi Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 67/2013 privind constituirea Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

5.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Oltenița, strada Argeșului, nr. 99, județul Călărași

7.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului ”Baza Nautică”, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în administrarea Consiliului Județean Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 204/2017 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Muzeului Dunării de Jos Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Reabilitare și extindere clădiri pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Călărași (fosta UM, str. Independenței)” – faza Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (DALI)

10.Proiect de hotărâre pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 308 A între DN3 B(Borcea) si DN3 A(Baraganu), judetul Călărasi”

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza Vodă – Ștefan Vodă – DN21, județul Călărași”

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si reabilitatea drumurilor judetene DJ201 B tronson DN31 – Ulmeni- Lunca(Ostrovu)- Frăsinet km 49 + 730km-km 81+290, DJ 305 tronson Lunca(Ostrovu) – Lehliu Sat- Săpunari km 0+000- km 33+529 si DJ 313 tronson Săpunari- limită judet Ialomița km 28+700-km 30+500

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „ Construire varianta ocolitoare a municipiului Călărași, DJ 310 – tronson km 0+000-km 9+396,98 “

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 304 tronson Plevna(DN3) – Dâlga (DN3A)”

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 – tronson Bogata (DJ 307A) – Al. Odobescu – N. Bălcescu – Zimbru(DJ 304) – Făurei –  Dănesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)”

24.Diverse

 

                  PREŞEDINTE,                       

                                                  ec.     Vasile Iliuță

 

 

Publicația online Atitudinea din Călărași va transmite integral, necenzurate toate dezbaterile din Ședințele Consiliului Județean Călărași. Urmăriți www.atitudineadincalarasi.ro dacă vreți să fiți corect și la timp  informați