Vasile Iliuță continuă lucrurile bune. Se completează schema de personal la Spitalul Județean

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Vasile Iliuță continuă lucrurile bune. Se completează schema de personal la Spitalul Județean

În Ședința recentă de Consiliu județean la propunerea lui Vasile Iliuță, consilierii județeni au aprobat reorganizarea Spitalului Județean Călărași, astfel:

 

  Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, prin desființarea Compartimentului Neurochirurgie și activarea celor 8 paturi închise temporar, astfel:

  1. a)Secția Medicină Internă: 68 paturi, din care Compartimentul Nefrologie: 8 paturi (1 pat din cadrul Compartimentului Neurochirurgie);
  2. b)Compartimentul Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice: 15 paturi (7 paturi din cadrul Compartimentului Neurochirurgie), din care:

– Pentru copii: 2 paturi;

– Terapie Acută: 3 paturi;

Art. 2. – Se aprobă desființarea Compartimentului Neurochirurgie, cu zece posturi vacante:

  1. a)două posturi medic specialist;
  2. b)șase posturi asistent medical cu studii postliceale (PL);
  3. c)două posturi infirmieră.

Art. 3. – Se aprobă înființarea Compartimentului Nefrologie din cadrul Secției Medicină Internă, având în componență un post vacant de medic specialist nefrolog și un post vacant de asistent medical cu studii postliceale (PL), posturi vacante preluate din cadrul Compartimentului Neurochirurgie;

              Art. 4. – Se aprobă trecerea Compartimentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din structura Secției Medicină Internă în subordinea directă a Directorului medical, având o structură autonomă în cadrul spitalului, cu 14 posturi de execuție, după cum urmează:

– un post de medic specialist, specialitatea diabet, post existent în cadrul Compartimentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

– un post de asistent medical cu studii postliceale, gradul principal (PL), post existent în cadrul Compartimentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

– un post de asistent medical cu studii postliceale (PL), post existent în cadrul Compartimentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

– un post de infirmieră, post existent în cadrul Compartimentului Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

– două posturi vacante de asistent medical cu studii postliceale, gradul principal (PL), posturi preluate din cadrul Compartimentului Neurochirurgie;

– un post vacant de asistent medical cu studii postliceale (PL), post preluat din cadrul Compartimentului Neurochirurgie;

– două posturi vacante de asistent medical cu studii postliceale, gradul debutant (PL), posturi preluate din cadrul Compartimentului Neurochirurgie;

– două posturi vacante de infirmieră, posturi preluate din cadrul Compartimentului Neurochirurgie;

– transformarea a două posturi vacante de îngrijitor, poziția nr. 671 și 672 din Statul de funcții – Sector Întreținere Curățenie – Spital – Ambulatoriu Integrat – Curte, în două posturi vacante de infirmieră;

– mutarea cu post a unei asistente medicale cu studii postliceale, gradul principal (PL) din cadrul Cabinetului Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, poziția nr. 664 din Statul de funcții.

Art. 5. – Se aprobă transformarea postului vacant de medic specialist din cadrul Compartimentului Neurochirurgie într-un post vacant de medic specialist neurolog și mutarea acestuia pe Secția Neurologie, pentru completarea liniei de gardă;

             Art. 6. – Se aprobă transformarea unui post vacant de îngrijitor, poziția nr. 673 din Statul de funcții – Sector Întreținere Curățenie – Spital – Ambulatoriu Integrat – Curte, într-un post vacant de asistent medical cu studii postliceale, gradul principal (PL), în cadrul Cabinetului Geriatrie și Gerontologie – Ambulatoriu Integrat;

             Art. 7. – Se aprobă transformarea unui post vacant de îngrijitor, poziția nr. 674 din Statul de funcții – Sector Întreținere Curățenie – Spital – Ambulatoriu Integrat – Curte, într-un post vacant de asistent medical cu studii postliceale (PL), în cadrul Cabinetului Pediatrie – Ambulatoriu Integrat;

             Art. 8. – Se aprobă transformarea postului vacant de asistent medical cu studii postliceale (PL), din cadrul Secției Oncologie Medicală, într-un post vacant de asistent medical cu studii superioare, gradul principal (S), nr. crt. 344 din Statul de funcții;

             Art. 9. – Se aprobă transformarea a două posturi vacante de îngrijitor, din cadrul Secției Obstetrică – Ginecologie – Bloc Operator, în două posturi vacante de infirmieră, nr. crt. 250 și 251 din Statul de funcții;

             Art. 10. – Se aprobă transformarea unui post vacant de medic rezident III, din cadrul Secției ATI, într-un post vacant de medic specialist ATI, nr. crt. 437 din Statul de funcții;

             Art. 11. – Se aprobă transformarea unui post vacant de medic rezident IV, din cadrul Cabinetului Nefrologie – Ambulatoriu Integrat, într-un post vacant de medic specialist nefrologie, nr. crt. 44 din Statul de funcții;

             Art. 12. – Se aprobă redenumirea Biroului de Statistică și Informatică Medicală în „Compartiment de Evaluare și Statistică Medicală” și se desființează funcția de Șef birou;

             Art. 13. – Se aprobă redenumirea Compartimentului de Prevenire și Control a Infecțiilor Nosocomiale în „Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale”.

     Art. 14. – Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, conform anexelor nr. 1. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura organizatorică aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 742/2010, se completează potrivit dispoziţiilor articolului 1.

             Art. 16.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 76/2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. – Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.