U.A.T. solicită aviz pentru pentru proiectul „ Extindere retea de canalizare si extindere statie de epurare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi „ ANUNȚ

o săptămână ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru U.A.T. solicită aviz pentru pentru proiectul „ Extindere retea de canalizare si extindere statie de epurare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi „ ANUNȚ

publicat la data de 17.03.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 COMUNA CIOCANESTI – prin reprezentant Ene Elena Georgiana, cu sediul in comuna Ciocanesti , sat Ciocanesti, str Principala, nr 291 titular al proiectului „ Extindere retea de canalizare si extindere statie de epurare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi „, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „ Extindere retea de canalizare si extindere statie de epurare in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi „ , propus a fi amplasat in jud. Calarasi, comuna Ciocanesti.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.

 Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.