U.A.T. Grădiștea. Primarul Vasile Matei răspunde criticilor contracandidatului său la alegerile locale

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru U.A.T. Grădiștea. Primarul Vasile Matei răspunde criticilor contracandidatului său la alegerile locale
INFORMARE
Referitor la aspectele apărute pe platforma facebook vis-a-vis de atribuțiile administrației locale privind: trotuarul Bogata, liceul Grădiștea, bazin de apă sat Rasa, stația de epurare Grădiștea și igienizarea comunei, facem următoarele precizări, punctual:
– trotuar Bogata – este prins în lista de investiții pe anul 2024 și s-a emis autorizația de construire;
– Liceul Tehnologic Grădiștea – nu mai este funcțional, ca liceu, transformându-se în ,, Școala Gimnazială Constantin George Călinescu” iar dotarea aferentă și compartimentarea inițială a clădirii nu se pretează pentru săli de clasă, liceul fiind cu profil agricol/panificație. Pe viitor se va recompartimenta și încăperile vor deveni săli de clasă;
– bazin de apă Rasa – sistemul de alimentare cu apă din sat Rasa se va reabilita prin finanțare CNI, va fi cu bazin semiîngropat, cu stație de pompe și înlocuire rețea de apă, rețeaua existentă fiind depășită fizic;
– stație de epurare Grădiștea – s-a făcut recepția finală a stației, s-au făcut probe de funcționare, iar pentru punerea, efectivă, în funcțiune sunt necesare un număr mai mare de racorduri de la populație, datorită costurilor ridicate cu întreținerea și funcționarea.
De la proiectare, până în prezent, prețurile de cost pentru întreținere și funcționare au crescut foarte mult ( întreținere, energie, salarii).
În prezent se lucrează la extinderea sistemului de canalizare și odată cu execuția unor tronsoane și mărirea numărului de abonați , vom pune în funcțiune stația.
– igienizarea comunei – utilajele din dotarea administrației locale sunt vizibile, zilnic, pe raza comunei, igienizând toate satele comunei.
Facem un apel către locuitorii comunei ca resturile vegetale să fie depozitate centralizat ca să poată fi ridicate mai ușor.
Comuna noastră fiind formată din patru sate cu aproximativ 2000 de gospodării și 70 km lungime de străzi, facem tot posibilul ca utilajele să ajungă peste tot și în timp util.
Administrația locală este și va fi totdeauna alături de cetățeni!
Primar,
Matei Vasile

Privind faptele primarului Vasile Matei, acesta este primarul care poate fi dat exemplu de urmat multor primari din județ sau din țară. Comuna Grădiștea și satele arondate acesteia se prezintă ca localități mândre în județ. Totul se datorează echipei primarului Vasile Matei ne spun cetățenii…Și în acest an pe lista de investiții sunt 26 proiecte. Modernizarea gospodăriei de apă și potabilizare în satele Cunești și Bogata și înființarea unui grup de pompare, captare apă și potabilizare în Rasa vor rezolva problemele datorate lipsei presiunii pe timp de vară în special. Sistemul de iluminat public din Grădiștea se va moderniza. La Căminul Cultural recent finalizat urmează dotarea  cu mobilier, tehnică. Creșterea calității vieții se va putea observa și prin modernizarea gospodăriei de apă și înființare stație de tratare a apei în Grădiștea, dar și a unei instalații de canalizare cu stație de epurare. 

Modernizarea drumurilor de interes local este o ambiție a primarului Matei care vrea să finalizeze asfaltarea localităților. Totul se realizează în paralel cu alte lucrări, cum ar fi construirea unei grădinițe cu program normal în Grădiștea, elaborarea PUG, construirea unei săli de sport școlare în Cunești. Refacerea străzilor, șanțurilor, accesului în curți, a trotuarelor, parcărilor și rigolelor carosabile după terminarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare se impune. 

Cel mai important proiect este acela de înființare a rețelei de gaze în localități ce urmează a se executa în viitorul apropiat. Programul Restart pentru incluziunea socială a copiilor proveniți din Complexul de Servicii Comunitare pentru copiii cu handicap sever Călărași urmează a se realiza prin parteneriat cu finanțare POR. Construirea și dotarea unui dispensar uman în Grădiștea dar și înființarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule le electrice sunt obiective următoare. 

Construirea de locuințe sociale cu regim de înîlțime P + 2E la Cunești, dezvoltarea infrastructurii TIC pentru sisteme inteligente de management local, construirea unui parc fotovoltaic pentru autoconsum, a unui centru pentru aport voluntar ăn Rasa, realizarea unui trotuar în Rasa, extinderea canalizării în sate, reabilitarea iluminatului publicetapa a II a, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ, modernizarea infrastructurii rutiere și a unei infrastructuri de drum agricol sunt parte din cele 26 de proiecte care îl descriu pe primarul social democrat Matei Vasile.