Taxa pe apa de ploaie și strategia ei de facturare de către Ecoaqua

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Taxa pe apa de ploaie și strategia ei de facturare de către Ecoaqua

 Din 2005 călărășenii plătesc și apa de ploaie, a cărei colectare și transport costă. În alte localități taxa nu se plătește..

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat prevede în localitățile din România calculul taxei pentru apa de ploaie / apa meteorică.  Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţelor totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandați de SR 1846-1:2006

Maximizarea veniturilor Ecoaqua se realizează și prin strategia de facturare a apei pluviale

Strategia de facturare a apei pluviale a Ecoaqua este o componentă a managementului care realizează maximizarea veniturilor. Aceasta prevede creşterea volumului prestărilor către terţi executate de către operator (întreţinere canalizare pluvială, desfundat canalizare cu autocurățitorul de canale, analize laborator, verificări metrologice etc.). 

Potrivit reglementărilor locale cantitatea anuală de apă pluvială se împarte pe fiecare factură în funcție de numărul de zile cuprins în perioada de facturare. Taxarea se realizează pentru că evacuarea apei pluviale este inclusă în tariful local de canalizare. Parlamentarii au încercat de mai multe ori eliminarea “taxei pe apa de ploaie”,  dar propunerile au fost respinse la vot. Primăriile  Craiova, Ploiești sau Rm. Vâlcea, au scutit în ultimii ani populația de la plata acestei taxe, iar în alte orașe cetățenii au declanșat petiții pentru eliminarea ei.

Serviciile de colectare a apei pluviale se asigură pe o infrastructură aparținând orașului (și nu societății Ecoaqua S.A.). Această infrastructură este compusă pe scurt din front de captare, compus din stație plutitoare și criburi de aspirație apă, stație de pretratare și pompare (frontul de captare și stația de pretratare sunt amplasate la Chiciu), conducte de aducțiune (aproximativ 7 km), stație de tratare și pompare (la Călărași), rețea de distribuție apă (134 km de conducte), 4 hidrofoare de creștere a presiunii, rețea de colectare apă uzată și pluvială ( 154 km de conducte), 15 stații de pompare apă uzată, o stație de epurare.

Cum se calculează taxa pentru apa fluvială?

Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii de apă meteorică,  comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţi de scurgere recomandaţi de SR EN 1846 – 2:2006, conform unei formule…

Vidanja, un mijloc eficient de a colecta apele pluviale?

În momentul de față instituțiilor publice si administratorilor domeniului public si privat al unităților administrativ teritoriale li se facturează serviciul de preluare/epurare ape pluviale, serviciu care apare înscris pe factura sub denumirea „canal meteo”. Sistemul de canalizare preia pe lângă apele menajere uzate și apele meteorice (precipitațiile). Acestea sunt transportate împreună cu apele uzate la Stația de Epurare unde trec prin toate procesele tehnologice, costurile aferente fiind cuprinse în tariful facturat pentru apele meteorice.

Taxa pentru apa de ploaie sau taxa de canal meteo și ape pluviale poate fi  eliminată din facturile persoanelor fizice. Au demonstrat-o mai mulți primari cum este și Cătălin Cherecheș printr-un proiect de hotărâre care vizează eliminarea taxei canal meteo din factura de apă a prestatorului public de servicii.