Tarife majorate la URBAN, alte chestii @ socoteli în Ședința de Consiliu Local

4 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Tarife majorate la URBAN, alte chestii @ socoteli în Ședința de Consiliu Local

Consiliul Local al mun. Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 30.01.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi. Cele mai minunate proiecte pentru care se va solicita votul consilierilor locali vizează:

  1. Aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. URBAN S.A. – sucursala Călăraşi, pe teritoriul municipiului Călăraşi. Miraculoasele tarife propuse sunt:

Colectare, transport gunoi colectat de la populatie: 8,15 lei/persoana/luna (fara TVA)/ în prezent tariful este 5,62lei fără TVA;

Colectare, transport gunoi stradal: 66,09 lei/mc (fara TVA);

Colectare, transport gunoi colectat de la institutii si ag. economici: 81,24 lei/mc (fara TVA);

Colectare si transport deseuri din constructii si demolari, deseuri voluminoase de la institutii si ag. economici: 81,24 lei/mc (fara TVA);

Colectare si transport deseuri din constructii si demolari, deseuri voluminoase de la populatie: 81,24 lei/mc (fara TVA).

2. După ce s-a văzut lipsa forței de muncă la Marea Deszăpezire, consilierilor li se propune să aprobe repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social şi cele beneficiare de serviciile Cantinei de ajutor social.

3. Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei şi a cotei procentuale de subvenţionare a energiei termice destinată populaţiei

Se propune majorarea astfel:

– pretul local de 340,32 lei/Gcal, inclusiv TVA (19%), pentru energia termica produsa si distribuita pe baza de gaze naturale, destinată populației,

– preţul local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei de 204,19 lei /Gcal (inclusiv TVA 19%) ;

– cota procentuală de 40 % ce este asigurată de autoritatea publică locală pentru subvenţionarea energiei termice destinată populaţiei ;

– pretul local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei va intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.

4. Se dorește cheltuirea unor sume frumoase ( valoarea contractată este de 4.794.195,80 lei cu TVA) prin aprobarea cofinanţării din bugetul propriu al mun. Călăraşi a proiectului ,,Execuţie lucrări oseaua Rocada, municipiul Călăraşi”.

5. Se va solicita aprobarea pentru darea în administrare a suprafeţelor de 2,8 ha, lot 2 şi 4,00 ha, terenuri aparţinând domeniului privat al mun. Călăraşi, situate în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, către Administraţia Cimitirelor Călăraşi.

6. Se vrea acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al mun. Călăraşi, dlui MUŞAT CONSTANTIN și a dlui col. (rtg.) DUMITRU MARDARE

Alte chestii @socoteli vor urma prin discuții la final, interpelări. Vă vom prezenta video ședința publică.

Urmăriți www.atitudineadincalarasi.ro