În sfîrșit se construiește parcare la Sala Polivalentă. Garajele neautorizate vor fi desființate…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru În sfîrșit se construiește parcare la Sala Polivalentă. Garajele neautorizate vor fi desființate…

ANUNȚ PUBLIC

 

Având în vedere că în perioada următoare se va realiza obiectivul de utilitate publică ”Execuție parcare Sala polivalentă”, Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 R., construcțiile amplasate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului vor fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului, în termen de 15 zile de la această comunicare să se procedeze la eliberarea amplasamentului.

În acest sens, vă solicităm să vă ridicați garajul tip ”Prefab” amplasat pe domeniul public, conform schiței anexate.

Biroul de presă, Primăria municipiului Călărași