Ședința de Consiliu local 29 iulie 2021. VIDEO

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Ședința de Consiliu local 29 iulie 2021. VIDEO
Călărași 29 iulie. Consilierul local PNL Viorel Ivanciu a propus ca din cauza lipsei locurilor de parcare de la Primărie, ședințele de Consiliu să înceapă la 16.45.
Viceprimarul Dragu a arătat că soț și soție care lucrează în primărie ocupă 2 locuri de parcare. S-a discutat taxarea locurilor de parcare și rezervarea de locuri special pentru consilierii locali…
Consilierul local Călărași dl. Mirescu a arătat că dezinsecția se efectuează la orele 20 și că pun în pericol pe cetățeni. Primarul Marius Dulce a arătat că nu este nici un pericol pentru sănătatea cetățenilor și este obligat să aplice soluțiile la orele când țânțarii apar…Mirescu a mai întrebat dacă Primăria are bani pentru a-i cere pe PNRR. Primarul i-a răspuns…
Consilierul local Pro România, Alexandru Chiriță l-a interpelat pe primarul Marius Dulce privind motivele creșterii prețurilor la apă și canal. El a întrebat dacă s-a făcut vreo evaluare/ se va face privind evaluarea managementului de la Ecoaqua. Pentru că cel mai simplu pentru un manager atunci când îl depășesc cheltuielile este să bage mâna în buzunarul cetățeanului…
Marius Dulce s-a arătat receptiv și a deschis discuții privind o informare corectă a cetățenilor pentru ca aceștia să poată plăti corect prețul apei…S-a indicat că multe firme folosesc apa potabilă ca industrială și că pot exista furturi. Primarul Dragu a cerut montarea de apometre individuale pe casa scărilor…Marius Dulce a arătat soluții pentru o taxare corectă…Iată discuția…
Consilierul local Buzea Dumitru a arătat în Ședința de Consiliu local / mun. Călărași că polițiștii locali nu prea își fac treaba în zona Zoo. În replică viceprimarul Coman, coordonator al Poliției Locale a arătat că este lipsă de personal, 10 polițiști locali sunt folosiți la Centrele de vaccinare. Buzea a mai cerut să se facă adrese către poluatorii municipiului, pentru a prezenta calitatea aerului din zona acestora…Marius Dulce a oferit o variantă de răspuns și că au toate autorizațiile în regulă… Dr. Filimon Carmen a indicat că particulele poluatoare intră direct în plămâni producând silicoza…
Ședința de Consiliu local s-a desfășurat conform ordinii de zi, peste care s-au adăugat 2 proiecte. 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.
 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.
 5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, doamnei Stoica Florentina.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilelor cu numărul cadastral 32232, numărul cadastral 32231, numărul cadastral 32233, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10.
 8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă gratuită în sarcina terenurilor în suprafaţă de 312 mp, 308 mp şi 307 mp, în favoarea construcţiilor bloc 8, bloc 9 şi bloc 10 – locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, aflate în domeniul privat al statului.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31298, cu suprafaţa de 8099 mp, situat în Călăraşi, Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24320, cu suprafaţa de 2796 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 23, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călărași, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2021 – 31.10.2021.
 13. Diverse