Se modifică HG nr. 1198/2022 privind drepturile de transport pentru polițiști, jandarmi, pompieri

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Se modifică HG nr. 1198/2022 privind drepturile de transport pentru polițiști, jandarmi, pompieri
Ministerul Apărării Naționale, care este și inițiatorul HG nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, a pus în transparență decizională Hotărârea pentru modificarea acestui act normativ, unde printre schimbările preconizate precizează faptul că ”se are în vedere reducerea cheltuielilor bugetare” prin introducerea unor condiții și criterii suplimentare de acordare .
De asemenea, se vor modifică distanțele kilometrice și a procentelor față de care se calculează sumele forfetare și în același timp se pun în concordanță cu prevederile HG  nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor.
Art. 9 , alin. 1 , lit. i și j se vor modifica și vor avea următorul cuprins:
i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.
j) la deplasarea bilunară de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.
*membrii de familie = soțul/soția, copiii minori și cei majori, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și părinții aflați în întreținerea legală a acestuia.
Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) (zilnic) are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:
KM
Procent %
1-10
7
11-20
14
21-30
25
31-40
36
41-50
45
51-60
54
61-70
63
Modificările care vor fi aduse HG nr.  1198/2022 trebuie să repare în primul rând inechitatea creată personalului contractual angajat în cadrul MAI care nu beneficiază de drepturile de transport, deși deplasarea la și de la locul de muncă se efectuează cu același scop până la urmă, cel  în interesul instituției. Dacă aveți și alte propuneri de modificare, vă rugăm să ni le trimiteți pe email la adresa sindicateuropol@gmail.com.
VEZI AICI draftul de modificare a HG 1198/2022