Se dau terenuri…Iată ANUNȚUL…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Se dau terenuri…Iată ANUNȚUL…

4 aprilie 2017                             ANUNȚ 

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITANȚILOR PENTRU ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONF.LEGII NR 15/2003

                                                                     

A N U N Ț

 ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR  LEGII NR.15/2003

 

Comisia  constituită în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016aduce la cunoștința tinerilor care au dosare depuse pentru obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 că se pot prezenta la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călărași până la data de 07.06.2017, cu următoarele acte justificative  enumerate mai jos, în vederea completării dosarelor personale prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 m.p..

 

Actele justificative sunt :

  • copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a soțului(soției),
  • copie de pe certificatul de căsătorie
  • copie certificate de naștere ale copiilor,
  • copii după actele de studii ale solicitantului
  • declarație notarială (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează ca nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât in localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.
  • declarația notarială a părinților solicitantului că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp rural, indiferent de localitatea în care este situat în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
  • Schița cu evidențierea suprafețelor cu domiciliul stabil al solicitantului și familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

Documentele vor  fi  luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor.

În cazul în care nu se vor completa dosarele, comisia va lua în considerare la analiză doar vechimea cererii.

Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.

 

PREȘEDINTE

 COMISIA DE EVALUARE,

 

                                                            Coman Dragoș Florin

UPDATE

Din discuții cu viceprimarul Dragoș Coman ni s-a comunicat că terenurile sunt situate în continuarea celor din zona Cartier Tineret, din partea de Nord a municipiului/ în partea dreaptă a DN21 către sensul de mers la Slobozia