S.P.C.T.A.F.L. Călărași anunță licitarea unui apartament. ANUNȚ

4 săptămâni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru S.P.C.T.A.F.L. Călărași anunță licitarea unui apartament. ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Calarasi-910019, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Bl. A24, Sc.4, Parter

Infiintat cf. HCL nr.71/2002, Codul de inregistrare fiscala (CIF): RO14867658,

Cont: RO06TREZ20121300250XXXXX, deschis la Trezoreria Calarasi

Telefon/Fax 0242.314186   ___________________________________________________________________________

 

 

 

ANUNT DE LICITAŢIE

 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242314186, fax 0242314186, e-mail office@spctafl.primariacalarasi.ro.

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie vândut: imobil – apartament – situat în Călărași, str. București nr. 139, bl. A38, sc. 2, et. 1, ap. 2, județul Călărași în suprafață totală de 100,7 mp, suprafață utilă de 89,3 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 21632-C1-U11, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași. Vânzarea se va face conform O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din data de 30.05.2024.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul instituției, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Tehnic, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

 3.3 Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  300 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria autorității contractante, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

 • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 9 iulie 2024, ora 16.00.
 • Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17 iulie 2024, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18 iulie 2024, ora 10.00, la sediul autorității contractante, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18 iunie 2024