S.C. ALDIS SRL informează despre Construire Spații de depozitare echipamente și utilaje – Anunț de mediu

o săptămână ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru S.C. ALDIS SRL informează despre Construire Spații de depozitare echipamente și utilaje – Anunț de mediu

publicat la data de 13.10.2021

Aneza nr. 5. J

la procedura

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiectului)

S.C. ALDIS S.R.L., cu sediul în strada George Naghi nr. 1, loc. Călărași, jud. Călărași, titular al proiectului ”CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ECHIPAMENTE  ȘI UTILAJE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, propus a fi amplasat în strada George Naghi, nr. 1, loc. Călărași, jud. Călărași.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmclanpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina autorității competente pentru protecția mediului.

Prezentul anunț va fi publicat atât în presă cât și la sediul administrației locale de pe teritoriul căreia se va realiza investiția.