Roseți/ primar Nicolae Râjnoveanu: Mă consult cu cetățenii. De multe ori, mi-au dat nişte idei extraordinar de frumoase

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Roseți/ primar Nicolae Râjnoveanu: Mă consult cu cetățenii. De multe ori, mi-au dat nişte idei extraordinar de frumoase

Primarul comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu, a realizat  în mandatul 2016 – 2020 investiții pentru lucrări executate sau în curs de executare de cca. 300 de miliarde de lei vechi.

Roseţi / Proiecte realizate în mandatul 2016 – 2020

1. Extindere reţea de canalizare menajeră şi modernizarea gospodăriei de apă, înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea distribuţie apă

Valoare conform contractului de lucrări: 7.274.901,30 lei fără TVA.

Termen de finalizare: 27.08.2021

2. Reabilitare, modernizare Şcoală gimnazială „Iancu Rosetti”

Valoare conform contract de lucrări: 6.949.825,62 lei din care fonduri guvernamentale: 6.610.558 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 339.267 lei

Termen de finalizare: 25.09.2020

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.950.291,03 lei din care fonduri guvernamentale: 6.612.440,64 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 340.254,73 lei. Lucrare deja terminată deşi termenul de finalizare era 10.10.2020.

4. Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuire şi iluminat

Valoare conform contract de lucrări: 880,711,57 lei fără TVA

Termen de finalizare: 24.08.2021

5. Construire Sală de sport şcolară, în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.534.491,00 lei, sumă fără TVA.

Nicolae Rîjnoveanu: S-a putut realiza strategia de dezvoltare a localităţii, parte integrantă din PUG. Obiectivele pe care le-a prevăzut prin această strategie,totul s-a realizat împreună cu consilierii și după o consultare prealabilă a cetățenilor, oameni care de  multe ori,  mi-au dat nişte idei extraordinar de frumoase.

M-am sprijinit pe echipele de management ale proiectelor, m-am sprijinit pe aparatul de specialitate, pe cetăţenii de bună credinţă care ştiau despre ce este vorba, pe cei cu care am colaborat direct: proiectanţi, consultanţi, diriginţi de şantier şi chiar executanţi. Dezvoltarea localității noastre a presupus un volum foarte mare de muncă, astfel: 

Am realizat Extinderea, reţelei de canalizare menajeră şi modernizare gospodărie de apă, înfiinţarea a două foraje şi reabilitare reţea distribuţie apă. Valoare: 7.274.901, 30 lei, sumă fără TVA. Termen de finalizare 27.08.2021. Lucrările presupun și realizarea  unui bazin de colectare a apei, cu un volum de 315 mc., cu o staţie de pompare care realizează cel puţin două atmosfere  în reţea. Apa este de calitate pentru că folosim un sistem de clorinare, sistem de raze infraroşii care se realizează două filtre poroase, cum ar fi filtrul de nisip şi filtrul de cărbune. 

Importante pentru noi sunt condiții de învîțământ modern pe care trebuie să le asigurăm copiilor. Lucrăm la corpurile de şcoală A, B şi C, ce se află chiar în centrul localităţii pe DN 3B, cu corp de şcoală în regim de înălţime P+1. După noul proiect, învăţământul se desfăşoară în 5 săli clasă. Un corp cu 4 clase executat prin programul PHARE, care va suferi nişte modificări interioare, şi o şcoală în care au învăţat inclusiv părinţii noştri, cu o vechime de peste 140 de ani, care trebuie, de asemenea, să fie reabilitată şi din punct de vedere al rezistenţei.Vrem să terminăm până pe 14 septembrie, apoi să ieşim afară din acest corp de şcoală pentru că pe exterior se mai pot executa lucrările şi în timpul orelor de curs, dar în interior, nu.

Am asfaltat ultimii 9,8 km printr-un proiect de Modernizare drumuri de interes local în valoare de 6.950.291 lei, din care 6.612.440 lei, bani alocați pe program şi 340.254 lei, contribuţia noastră. Contractul  a fost executat de Telpron, o societate cu care au am mai lucrat.  Am terminat investiţia înainte de termen. Pe 10 octombrie 2020 trebuia să fie definitivată. Vreau să măresc lăţimea tramei stradale. Aş vrea ca rigolelor de scurgere să le aduc o îmbunătăţire în aşa fel încât să lăţesc suprafaţa că e o stradă foarte importantă.