PSD: Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) demarează un nou program de finanţare pentru instalarea de panouri fotovoltaice.

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru PSD: Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) demarează un nou program de finanţare pentru instalarea de panouri fotovoltaice.
Sesiunea de înscriere a proiectelor se deschide în data de 17.06.2024 şi este adresată unităţilor de cult, instituţiilor publice din sistemul naţional de asistenţă socială şi ONG-urilor acreditate pentru furnizarea de servicii sociale.„După cum bine ştim, energia solară reprezintă o sursă curată de energie, care nu poluează, aducând, totodată, şi o reducere considerabilă a costurilor cu factura la energie. Noul program al AFM, care urmăreşte creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevede o finanţare de maximum 1.000.000 de lei per proiect. Solicitanţii, adică unităţile de cult şi cele din sistemul de asistenţă socială, se pot înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil”, a transmis  PSD.
Condiţiile de eligibilitate prevăd că beneficiază de finanţare solicitantul care este proprietar/deţine un drept de folosinţă al imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă, nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, nu are în desfăşurare alt proiect finanţat din fonduri publice pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin program, nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară, puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice este cuprinsă între 30 kW şi 200 kW, iar valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru imobilul deservit de panouri fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, depăşeşte 5.000 lei.Ghidul de finanţare poate fi consultat accesând link-ul: https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice_unitati_cult_asistenta_sociala/2024/ghid-fotovoltaice_unitati_cult_asistenta_sociala.pdf