Proiectul bugetului CJ/ 2018 este adoptat. Iată cum…VIDEO

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Proiectul bugetului CJ/ 2018 este adoptat. Iată cum…VIDEO

 Consiliul Judeţean Călăraşi a fost convocat  în şedinţă ordinară, astăzi 15 Februarie 2018, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcționare ale Centrelor de zi pentru primire copii preșcolari și școlari din comunele Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare, pentru anul 2018

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unele unități de cult

3.Proiect de hotărâre privind asocierea între Județul Călărași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și comuna Ștefan cel Mare, pentru implementarea activității de asistență socială la domiciliu pentru persoanele vârstnice

4.Proiect de hotărâre privind asocierea între Județul Călărași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și comuna Dragoș Vodă, pentru implementarea activității de asistență socială la domiciliu pentru persoanele vârstnice

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018 și estimările pentru anii 2019-2021

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2018

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru persoana adultă asistată în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru anul 2018

8.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în patrimoniul județului Călărași din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat Călărași

9.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 13/2018 privind solicitarea de transmitere a imobilului „Baza Nautică”, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în administrarea Consiliului Județean Călărași

10.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Călărași

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

13.Proiecte de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

14.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi

15.Diverse

              Imediat după începerea discuțiilor consilierul Liviu Vîrtejanu a ridicat în discuție mai multe aspecte care nu au fost introduse ca puncte pe ordinea de zi, președintele Vasile Iliuță  – convingându-l…