Proiecte de hotărâre pe masa de lucru a consilierilor județeni

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Proiecte de hotărâre pe masa de lucru a consilierilor județeni

688Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Iulie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

1.Proiect de hotărâre privind suspendarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2017

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 30 iunie 2017

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 196/2016 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţului Călăraşi pentru anul 2017

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, Cabinetul președintelui, precum și pentru serviciile publice din subordinea acestuia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi
  2. Proiect de hotărâre privind numirea managerului la Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.101/2017 privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (Flora), tronson 3

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate  închirierii  specialiștilor din sănătate, Județul  Călărași, municipiul Călărași, str. Prelungirea Independenței nr. 5A” – Faza Studiu de Fezabilitate

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.111/2012 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, prin U.M. 2547 Străulești, în propriatatea  publică  a  județului  Călărași  și  în  administrarea  Consiliului Județean Călărași

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru perioada 2017- 2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014-2020

14.Diverse

 

PREŞEDINTE,

Vasile ILIUȚĂ

 

Pe www.atitudineadincalarasi.ro puteți urmări integral dezbaterile proiectelor, interpelările și discuțiile consilierilor cu aparatul Consiliului Județean. Totodată vom posta materialele de interes public pentru corecta documentare a cetățenilor