Proiect de lege pentru eficientizarea transmiterii datelor medicale

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Proiect de lege pentru eficientizarea transmiterii datelor medicale

În calitate de for decizional, Camera Deputaţilor a adoptat, cu majoritate de voturi, un proiect de Lege pentru modificarea art. 138 lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al cărui coiniţiator sunt.

 

Iniţiativa legislativă conferă furnizorilor de servicii medicale de specialitate posibilitatea de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite, atât în formă tipărită, cât şi în formă electronică, datele colectate rezultate din activitatea proprie. Demersul parlamentarilor a rezultat în urma realităţii conform căreia sectorul serviciilor de sănătate din România a înregistrat în ultima perioadă progrese relativ modeste în domeniul informatizării, digitalizării şi utilizării informaţiilor medicale.

Această situaţie survine în contextul în care sectorul medico-sanitar generează zilnic/lunar/anual un volum impresionant de date de specialitate care pot fi folosite în vederea obţinerii unor informaţii deosebit de utile pentru creşterea eficienţei unor tipuri de tratamente, şi, implicit, pentru diminuarea suferinţei pacienţilor şi urgentarea proceselor de vindecare. Măsura de transmitere în formă electronică a datelor colectate este una realmente benefică, cu un impact bugetar semnificativ pe termen mediu şi lung, rezultat din economiile de cheltuieli produse la nivelul furnizorilor de servicii medicale, atât din punct de vedere birocratic, cât şi din perspectiva creşterii calităţii actului medical.