Programul naţional „Primul student în familie” încurajează absolvirea cursurilor universitare şi integrarea tinerilor în societatea activă

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Programul naţional „Primul student în familie” încurajează absolvirea cursurilor universitare şi integrarea tinerilor în societatea activă

Conducerea PNL a Ministerului Educaţiei a elaborat un apel de proiecte în vederea accesării finanţării Programului naţional „Primul student în familie”, demers concludent ce îşi propune stimularea tinerilor pentru a urma cursurile universitare.

Propunerile de contracte în vederea realizării acestui obiectiv investiţional sunt parte componentă a unor priorităţi stabilite de Executiv, în colaborare cu instituţiile europene responsabile, prin care se urmăreşte prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea accesului şi a participării grupurilor dezavantajate în procesul educaţional.

Rolul programului de susţinere a dinamizării numărului studenţilor români este cel de promovare a accesului egal la educaţie şi formare de calitate, favorabile incluziunii, precum şi a absolvirii cursurilor liceale, destinate în special grupurilor defavorizate, de la educaţia şi îngrijirea timpurie, educaţia şi formarea generală şi profesională, până la învăţământul terţiar.
Proiectele elaborate în acest sens se adresează şi adulţilor, prin implementarea conceptului de educaţie şi învăţare în rândul acestora, precum şi prin simplificarea mobilităţii în scopul învăţării pentru toţi şi a accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi. Nu în ultimul rând, susţinerea financiară alocată îşi propune crearea unor mecanisme profesionale pentru creşterea accesului şi a participării la învăţământul terţiar, în special pentru grupurile subreprezentate.
În vederea aplicării sustenabile a Programului „Primul student în familie”, a fost alocat un buget total de 55 de milioane euro, 85% din acesta fiind asigurat din contribuţia Uniunii Europene.Apelurile de proiecte sunt competitive şi urmăresc să definează cadrul necesar în vederea facilitării accesului echitabil la studiile universitare de calitate pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic, fără nicio formă de discriminare, combinat cu măsuri de sprijin dedicate prevenirii şi combaterii abandonului universitar.
Educaţia şi îngrijirea timpurie reprezintă fundamentul pe care se construieşte succesul în învăţarea ulterioară.Prin proiectele finanţate în cadrul acestui apel se mai urmăreşte promovarea accesului la educaţie de calitate încă de la vârste fragede, susţinerea copiilor din mediile defavorizate, accesul pe scară largă la programe educaţionale relevante, precum şi dezvoltarea abilităţilor de bază pentru învăţare.
Formarea generală şi profesională reprezintă etape importante în parcursul educaţional al tinerilor, iar acest program de susţinere a cursurilor universitare va contribui esenţial la aprofundarea de către studenţi a tehnicilor relevante de învăţare care să-i pregătească pentru piaţa muncii.Sunt încrezătoare că prin promovarea accesului egal la educaţie şi formare de calitate România va face paşi importanţi în ceea ce înseamnă încurajarea absolvirii cursurilor universitare şi integrarea tinerilor în societatea activă.