Chiselet/ Primarul Mihail Penu. Modelul unui gospodar de succes aflat la al 7-lea mandat…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Chiselet/ Primarul Mihail Penu. Modelul unui gospodar de succes aflat la al 7-lea mandat…

Primarul Mihail Penu nu are nevoie de vreo prezentare pentru locuitorii din com. Chiselet. Proiectele sale au lăsat amprenta dezvoltării satului românesc scufundat atunci în întuneric și noroaie. Orientarea primarului Penu s-a realizat în direcția solicitată de cetățeni, ca urmare a consultării permanente cu aceștia. Comuna europeană de astăzi se mândrește an de an cu proiecte finalizate sau începute de primarul Penu, cum ar fi… finalizarea proiectului cu obiectivul „Modernizare şi reabilitare Grădiniţa nr. 2 ”; Realizarea în proporţie de 90% a proiectului „Grădiniţa cu Program Normal cu trei săli de Grupă”; asfaltarea a 5.9 km drumuri prin proiectul „Asfaltare străzi ”; finalizarea proiectului cu obiectivul „Achiziţionare buldoexcavator”. Dezvoltarea sistemului educațional depinde de finalizarea proiectului cu obiectivul „Teren multisport 40×20 m cu gazon sintetic” și  Dotarea a patru săli de clasă cu mobilier nou la Şcoala Gimnazială nr. 1 Chiselet. Proiectele destinate tinerilor se referă și la achiziţionarea unui număr de 300 de uniforme şcolare pentru elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Chiselet. În procesul de înregistrare sistematică a terenurilor și construcțiilor din localitate au fost întocmite 2050 de cărţi funciare. Calitatea apei necesită înlocuirea conductei metalice de apă potabilă şi a vanelor pe o lungime de 4 km. Ne dorim și reabilitarea sistemului de iluminat public cu lămpi LED dar și montarea unui sistem video de supraveghere pentru siguranţa populaţiei pentru siguranța populației. Activitățile în aer liber le vom dezvolta și prin amenajarea unui parc în incinta Căminului Cultural…spune primarul Penu

 VIDEO

Penu Mihail: Importante pentru acest mandat sunt proiecte destinate sănătății și practicării sportului în localitate, creșterii calității vieții – spune primarul Penu.  Finalizarea proiectului cu obiectivul Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, proiect  aflat acum în faza de licitaţie este o ambiție pentru noi. Urmează  construirea unei săli de sport cu 105 locuri. Este vorba de un alt proiect finanţat de CNI care permite și realizarea unui Complex sportiv finanţat de CNI. Avem în derulare etape ale asfaltării tuturor străzilor din localitate, respectiv 4,5 km.. Ne dorim  înfiinţarea sistemului de canalizare; extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă. Cel mai important proiect nu poate fi decât cel de înfiinţare a sistemului de alimentare cu gaze naturale în parteneriat cu ADI GAZE. Urmează cel privind înfiinţarea unei platforme pentru gunoiul de grajd. Pentru comunitate avem un proiect destinat dezvoltării activităților cultural – artistice. Dorim să realizăm acestea prin reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Căminului Cultural. Minte sănătoasă în corp sănătos, este un alt proiect al meu, spune primarul Penu cu referință la proiectul pentru construire şi amenajare Bază sportivă în comună.

 

Totul depinde de echipa mea, de viceprimar, de secretar și toți salariații primăriei. Suntem o echipă unită cu obiective comune, pe care le înfăptuim pentru Chiselet. Suntem deschiși propunerilor de proiecte care să aducă plus valoare comunităţii, venite din partea instituţiilor, companiilor din mediul privat ori a cetățenilor. Continuăm dezvoltarea comunei, creând infrastructură necesară atragerii de noi investitori. De asemenea, acordăm atenţie deosebită educaţiei, culturii, sportului şi mijloacelor de agrement pentru a promova localitatea cu împrejurimile ei ca zonă turistică...a declarat pentru Atitudinea din Călărași primarul Penu Mihail….