Primarul Drăgulin pierde apelul intentat în procesele cu redacția noastră. Presa liberă continuă corecta informare a cetățenilor…

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primarul Drăgulin pierde apelul intentat în procesele cu redacția noastră. Presa liberă continuă corecta informare a cetățenilor…

Primarul Drăgulin a intentat redacției Atitudinea din Călărași și subsemnatului 2 acțiuni judecătorești având același obiect. O formă de a pune pumnul în gura noastră nu a avut efectul urmărit. Acesta a arătat cu teancuri de documente Instanțelor de judecată că în acest cotidian online și pe facebook sunt publicate articole care i-ar fi adus o lezare a imaginii de primar. S-a insinuat că articolele de presă sunt denigratoare, afectând grav onoarea și demnitatea primarului, arătându-se că sunt expuse în mod tendențios și denigrator multe informații false, mincionase, neadevărate folosindu-se  expresii insultătoare și inadecvate care ia-a adus atingere gravă onoarei și demnității, și care l-au expus pe primar oprobiului cetățenilor.

Primarul cerea printre altele daune de numai 4 miliarde de lei vechi în solidar redacției si subsemnatului, interdicția de a mai scrie despre Domnia Sa. Ca probe primarul și-a adus salariații, pe aceia care sunt plătiți pentru controlul și îndrumarea presei, oamenii care trebuie să facă pozitivă imaginea primarului… Teancuri de documente și zeci de articole publicate de noi au fost citite de Instanță, care nu a reținut vreo insultă, calomnie sau denigrare. Instanța și martorii Șohan Alexandru și Bălașa Nelu de partea noastră au reținut că toate articolele de presă prezintă starea degradată a mun. Călărași în care a fost adusă sub mandatele de primar ale lui Drăgulin. Lipsa parcărilor, asfaltarea de mântuială, starea jalnică a infrastructurii și circulației rutiere, tăierile abuzive de arbori, risipa banilor publici de Ziua Municipiului, Revelion sau alte ocazii, disconfortul produs zilnic cetățenilor, etc. Iată cu ce se ocupă salariații Primăriei Călărași…adună probe și printează articole de presă în loc să remedieze situația degradantă în care presa prezintă realitatea din oraș…

 

Privind proba cu martori, salariații lui Drăgulin nu au putut  confirma faptul că articolele scrise de noi sunt așa cum pretinde reclamantul în cererea de chemare în judecată, adică cu caracter denigrator și tendențios care afectează imaginea persoanei Daniel Ștefan Drăgulin. Toate articolele scrise nu conțin date false, mincinoase, neadevărate. Atât noi cât și martorii Bălașa Nelu, respectiv Șohan Alexandru au arătat că toate materialele de presă realizate de subsemnatul conțin fotografii și materiale video bine documentate de la fața locului sau acolo unde este cazul cu indicarea surselor de presă. Aceasta rezultă și din probatoriul prezentat de noi ca întîmpinare la Instanța de fond. Pentru fiecare articol de presă sunt prezentate fotografii de la fața locului, filmări cu opinii ale cetățenilor sau unor consilieri locali. În nici unul dintre articole nu am prezentat viața intimă privată a reclamantului. 

Primarul a avut posibilitatea de a folosi dreptul la replică sau rectificare pentru a informa dacă articolele scrise conțin lucruri neadevărate, în termen de 15 zile de la publicare, dar nu l-a folosit. De altfel, intervenția sa nu ar fi convins pe cititori că starea jalnică  în care a ajuns municipiul Călărași în administrația condusă de reclamant nu i s-ar datora. În materialele scrise am prezentat detaliat infrastructura rutieră distrusă pe majoritatea străzilor din mun. Călărași, haosul din circulația rutieră, lipsa parcărilor, despre orașul cu un mediu poluat, sufocat de gunoaie care se ridică după bunul plac al autorităților, mirosurile pestilențiale provenind de la ferme de creșterea păsărilor sau animalelor care provoacă disconfort repetat cetățenilor, despre liniștea publică tulburată repetat de nunți, tăierea/ ciuntirea arborilor și reducerea spațiilor verzi, efectuarea de lucrări de asfaltare de mântuială, desfășurarea unor activități publice organizate defectuos, care vizau pe primarul mun. Călărași. Foarte mulți cetățeni au învinovățit prin comentarii pe paginile de socializare pe primarul mun. Călărași Daniel Ștefan Drăgulin care este și președinte al PNL Călărași. Mai mult și aceștia au anexat fotografii sau filme care susțineau corectitudinea informațiilor publicate de noi. Publicarea articolelor s-a realizat după alegerile locale și parlamentare din 2016 și nu pot avea legătură cum pretinde reclamantul cu vreo campanie electorală ci doar cu administrația publică despre care am apreciat că funcționează defectuos în mun. Călărași, comparativ cu alte localități. Reclamantul este o persoană publică iar natura funcției publice îl obligă pe acesta să suporte critica presei și a cetățenilor, critică care nu i s-a adus în termeni insultători, calomnioși sau denigratori așa cum pretinde. Dreptul la libera exprimare a fost exercitat de noi cu respectarea prevederilor legale și a Codului deontologic al presei, subsemnatul fiind jurnalist profesionist membru al Uniunii ziariștilor profesioniști din România, organizație recunoscută mondial.

Din analiza actelor și declarațiilor de la dosar Instanța de fond a reținut că ne desfășurăm legal activitatea prin publicarea de articole de presă, abordând teme de interes local, așa cum presa face. Afectarea imaginii și demnității persoanei respectă prevedrile art. 252 Cod Civil, prevederile art 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului privind dreptul la libertatea de exprimare și condițiile în care aceasta se desfășoară, raportat la prev. art. 30 din Constituția României, cu aprecieri relevante din jurisprudența CEDO.

Instanța a apreciat că normele de jurisprudență sunt respectate de noi, ca presă într-o societate democratică unde avem dreptul și obligația de a comunica publicului larg informații și idei cu privire la toate problemele d einteres general cum sunt și cele care privesc funcționarea instituțiilor și autorităților publice ale statului cum sunt Primăria/ primarul mun. Călărași. S-a constatat că beneficiem de dreptul la libera exprimare și s-a observat că articolele incriminate pe fond se referă la teme de interes general și local pentru mun. Călărași privind gestionarea banilor publici, asfaltarea drumurilor, tăierea arborilor, etc. Instanța de fond a analizat atent probele de la dosar dar și declarațiile de martor consemnăndu-le pe cele relevante și constatînd că prezentăm faptele așa cum face presa într-un stat democratic. Mai mult din conținutul articolelor de presă s-a observat clar că acestea nu se refereau asupra vieții private a reclamantului ca persoană fizică ci asupra activității administrației publice locale, inclusiv cea a primarului, privit ca funcție de autoritate publică.

Instanța nu a reținut existența nici unei ingerințe în viața privată a reclamantului, nici prejudicierea onoarei sau demnității acestuia în sensul prev art 252 și următoarelor din Codul Civil.  Pe fond s-a apreciat raportat la probele administrate, la audierile efectuate în mod relevant că manifestarea libertății de exprimare a noastră a pârâților nu a fost de natură să afecteze drepturile la viața privată a reclamantului, la onoarea și demnitatea acestuia, respingîndu-i ca neîntemeiată cererea și acțiunea formulată în pretenții.

Pârâtul revine însă în apel pretinzând că în motivare Instanța nu a consemnat decât declarația unui martor, deși a efectuat procedura de audiere. Probabil că pentru Instanță a fost relevant consemnarea unor răspunsuri a unui martor jurnalist profesionist de peste 25 ani și nu a declarațiilor tuturor martorilor, dar fără a omite judecarea declarațiilor acestora. De aceea ar fi corect a admite ca probă declarația martorilor din Instanța de fond și nu a altora. Cu atât mai mult cu cât principalele probe sunt articole de presă asumate prin semnătură și documentate cu text, fotografii și imagini video. Sunt lucruri adevărate ce se pot consulta pe LINK

Sunt reluate în apel textele unor articole reclamantul victimizându-se și evaluându-le în continuare ofensatoare, denigratoare, conținînd informații neveridice, concluzionând că noi pârâții, ca presă liberă urmărim scopul de a crește nivelul de blamare la adresa sa. Se insinuează că noi, pârâții nu suntem preocupați de situația societății și a municipiului ci de a țintui direct persoana fizică a reclamantului, numele și imaginea lui – fără a se indica clar, cu subiect și predicat aceasta.

Referința reclamantului la declarația martorilor săi, salariați și subordonați ai Primăriei / primarului cum că intenția noastră ca jurnaliști este de a defăima imaginea sa ca primar și a-l supune oprobiului public nu este conformă cu realitatea. Nu noi, ci cetățenii au condamnat administrația defectuoasă a municipiului, condusă de reclamant. Aceasta s-a realizat prin comentarii la articolele mele, sau altor publicații realizată pe paginile sau grupurile de socializare. Chiar dacă articolele mele ar fi conținut neadevăruri, așa cum se insinuează și în apel, reclamantul ca primar, reprezentant al unei Instituții nu a făcut dovada că a uzat de dreptul legal la replică, noi pârâții fiind obligați de a publica punctul de vedere al acestuia în 15 zile de la publicarea articolului nostru. Mai mult, a refuzat acreditarea obligatorie conf. legii 544/2001 a mea și jurnaliștilor călărășeni, publicației noastre refuzând a-i transmite informații de interes public așa cum legea obligă și neefectuând vreo conferință de presă cu astfel de subiecte.

Concluziile reclamantului sunt uluitoare. El insinuează în apel lucruri total neadevărate, cum că am urmări defăimarea sa, supunerea la oprobiul public astfel încît oamenii să își piardă încrederea în el și atunci când se întâlnesc să-i adreseze…priviri sau cuvinte suburbane. Nu putem realiza în ce constau privirile suburbane și nici scopul politic pe care actualul primar îl indică în apel, având în vedere proximitatea alegerilor locale.

Raportat la modul de exprimare și concluzionare primarul s-a victimizat formulând interpretări proprii, personale vizavi de libertatea presei care probabil nu ar trebui să existe în mun. Călărași, presa realizată prin articolele noastre fiind apreciată a avea scopuri politice pe care nu le indică clar. Nu înțelegem ce scopuri politice pot avea articole de presă realizate în 2016 după campania de alegeri privind administrația defectuoasă dintr-un municipiu unde responsabilitatea aparține primarului, cu atît mai mult cu cât am prezentat profesional toate ședințele de consiliu local dar am fost și dați afară de la ședințe publice organizate de Primărie și conduse de primar. Privind despre activitatea presei, probabil că martorii reclamantului care au recunoscut că îl informează despre articolele din presa locală nu îi aduc la cunoștință și de articolele altor publicații din alte localități sau presa centrală care critică administrația publică nu întîmplător, ci pentru remedierea unor defecțiuni și luarea unor măsuri.

 

P.S. Vi-l recomand cu încredere pe avocatul Drăghici Mihai Laurențiu. Esteavocatul care atunci cînd apără dreptatea și are de partea sa adevărul nu poate pierde procesele…