Primarul Drăgulin invocă starea de urgență pentru … afacerile Primăriei

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primarul Drăgulin invocă starea de urgență pentru … afacerile Primăriei

Consilierul Buzea Romeo: Convocarea de îndată invocând urgența a consilierilor este o altă borfășerie a lui Drăgulin

Primarul Drăgulin a dispus convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de îndată, pentru ziua de ieri 03 oct. 2017. El a indicat starea de urgență pentru aprobarea unor proiecte și mai ales a unor sume de bani ce trebuiesc cheltuite la reabilitarea Căminului de bătrâni Antim Ivireanul, a Grădiniței de copii Țara Copilăriei, a liceului Mihai Eminescu, Școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu, cofinanțarea pentru înființarea unei creșe și…rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017

 

 Deși Ședința ordinară se desfășurase în urmă cu doar…3 zile Drăgulin a cerut o convocarea unei alte ședințe…extraordinare, în temeiul art. 39, alin. 2, 4 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

El a cerut consilierilor să voteze presați de timp arătând că  termenul limită de depunere a  aplicaţiilor de mai sus este ziua următoare…adică miercuri, 4 Octombrie 2017, ora 10.00. Astfel el a cerut  aprobarea, în regim de urgenţă a proiectelor de hotărâri…

Legea spune că: 

(4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Potrivit art 1351 din Noul Cod Civil (2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil

Starea de urgență invocată de Drăgulin pentru alocarea unor sume de bani la lucrări de construcție de mai sus este asimilată celei ce descrie…

Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale, care se instituie în următoarele situații:[1]

a) existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea democrației constituționale;
b) iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Oare care a fost starea de urgență invocată de primar pentru lucrări și proiecte ale căror termene erau cunoscute de mult…situații ce puteau fi anticipate?

Consilierii nu au putut fi informați în termenul legal cu documentația de pe ordinea de zi a Ședinței și nu au avut timp să o studieze. La fel nici presa nu a putut informa legal despre ordinea de zi a ședinței primind materialele cu doar 1 oră înainte de începerea Ședinței.

Aflat într-o excursie în Franța, consilierul PDS Buzea Romeo a descris convocarea pe furiș a consilierilor locali drept o altă borfășerie a lui Drăgulin și echipei sale. El a declarat că va ataca actele acestei convocări de urgență la Instituția Prefectului, la Guvern și Instanțele române dar și internaționale. El a declarat că această grabă se putea evita, cunoscându-se termenele de depunere a aplicațiilor din timp, și că de fapt s-a urmărit a se evita corecta informare a consilierilor, ascunzându-se posibile afaceri, alte chestii@socoteli cu diferite firme abonate la banii publici ai Primăriei.