Primăria Fundeni închiriază 54,60 ha teren din izlazul comunei. ANUNȚ

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Fundeni închiriază 54,60 ha teren din izlazul comunei. ANUNȚ

 Primăria Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul  în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași, cod postal: ; tel: 0242516306, 0242516488; fax: 0242516306, ; e-mail: primariafundenicl@yahoo.com, C.U.I. 3796942, organizează în data de 20.09.2018, ora 10,00, licitație publică deschisă cu ofertă în plic, pentru închirierea, pe o perioadă de 3(trei) ani, a unei suprafețe totale de 54,60 ha teren arabil care face parte din islazul comunei Fundeni pentru cultivarea de cereale, respectiv un teren în suprafață  de 43,76 ha situat  înT10/2, P9, și altul în suprafață de 10,84 ha, situat în T5/2, P26.

           Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi instrucțiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschisă cu ofertă în plic ) privind închirierea terenurilor care constitue obiectul prezentei licitaţii, poate fi achizitionată de la Registratura Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul  în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași .

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 31.08.2018 – 14.09.2018, între orele 08.00-16.30, în zilele de luni până joi și

orele 08.00-14.00, în zilele de vineri.

Taxa de participare la licitație va fi de 100 de lei iar contravaloarea  documentației este de 50 de lei.       

            Prețul minim de începere a licitației de la 496 lei/ha/an, iar  garanția de participare la licitație este de 2.708 lei

Sumele prevăzute  mai sus poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO74TREZ2045006XXX000046 – deschis la Trezoreria Budești, jud. Călărași sau în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Fundeni, jud. Călărași.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.09.2018 ora 16:30.

Data limita de depunere a documentelor de calificare (documentelor obligatorii necesare participării la licitație) este 18.09.2018, ora 16:30, la Registratura Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul  în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași.

Fiecare participant la licitatie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitaţie.

Licitaţia publică deschisă cu ofertă în plic se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul  în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași, în data de 20.09.2018, ora 10,00, sala de Consiliu.