Primăria Curcani și ACEDO oferă servicii stomatologice, pachete de mâncare și haine pentru copiii săraci…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Curcani și ACEDO oferă servicii stomatologice, pachete de mâncare și haine pentru copiii săraci…

Pachete cu alimente şi produse de igienă – stimulentul pentru participarea la grădiniţă a copiilor din familiile sărace din Curcani şi Româneşti

 

Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Drepturile Omului (ACEDO) derulează în parteneriat cu Primăria Curcani proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești, cod PN1012, prin intermediul căruia se furnizează servicii educaționale, de sănătate și de îmbunătățire a condițiilor de locuire familiilor sărace, de etnie romă din localităţile Curcani şi Româneşti. Totodată, o parte dintre aceste familii beneficiază de două sau mai multe servicii, cu scopul de a reduce gradul de sărăcie şi excluziune socială a membrilor acestora.

Pe scurt, beneficiarii proiectului au acces la servicii de sănătate concretizate în caravane care ajung în fiecare localitate pentru consultaţii stomatologice pentru copii şi analize de sânge pentru adulţi. Serviciile de locuire se adresează beneficiarilor din localitatea Curcani şi propun branşarea a cca 100 de gospodării la serviciul public de apă. Serviciile educaţionale sunt dezvoltate pentru 80 de elevi din ciclul primar cu scopul de a îmbunătăţi situaţia educaţională (program remedial), dar şi pentru 120 de preşcolari, în vederea creării abilităţilor necesare pentru a merge la şcoală, iar pentru mămicile acestora se îmbunătățesc abilitățile de citire și scriere, pentru a-i putea ajuta ulterior la teme.

Pachetul de alimente și produse de igienă acordat lunar este o formă de a stimula și susține participarea copiilor din învățământul preșcolar la activități educaționale, fiind o alternativă de ajutor non-financiar acordată familiilor care iau în serios educația copiilor. Pe cât posibil, componența acestuia este stabilită prin consultare cu mămici din comunitate și cu experții locali care mențin contactul cu acestea.

”Pachetul educaţional propus în cadrul proiectului Fii parte din comunitate! este construit pe o realitate întâlnită atât la Curcani, cât mai ales în Româneşti, unde familiile sărace nu îşi permit să îşi trimită copiii la şcoală/ grădiniţă zilnic. Lipsa hăinuţelor, a pacheţelului de mâncare sau a rechizitelor fac ca aceşti copiii să deprindă mai târziu abilităţile şi bagajul de cunoştinţe necesare vârstei lor. În acest context, am făcut un pas spre familiile nevoiaşe, aflate în acestă situaţie, cu propunerea de a le acorda lunar un pachet cu alimente şi produse de igienă pentru întreaga familie cu condiţia ca preşcolarii înscrişi în acest proiect să participe zilnic la activitatea de grădiniţă, dar şi la programele non-formale dezvoltate în proiect.”, a declarat Melania Coman, Manager Proiect.

Pachetele cuprind alimente neperisabile, folosite în orice gospodărie, adesea cumpărate în fiecare lună – ulei, orez, paste făinoase, conserve de legume etc, dar şi produse pentru igiena personală sau a întregii familii – săpun, pastă de dinţi, dezinfectant, detergent. Acest stimulent este acordat pe durata întregului an şcolar 2021-2022 şi este condiţionat de trei factori: participarea copilului la programul de grădiniţă, participarea la activităţile proiectului, interesul părintelului faţă de programele de lectură din proiect sau implicarea acestora în activităţi voluntare derulate în grădiniţă.

”Pachetul pe care îl primim lunar este binevenit pentru întreaga familie, deoarece ne scuteşte de o cheltuială, pe care am fi obligaţi să o facem. Produsele primite sunt utile oricând şi le folosim în gospodărie. În fiecare pachet a fost ceva pentru copii, fie că este ceva dulce, un fruct sau o gustare pe care o punem ca pacheţel la grădiniţă. Poate pentru unele familii nu înseamnă mare lucru, dar nouă ne-a fost de ajutor.”, a declarat Cristina Dorobanţu, mama unui preşcolar beneficiar.

Aceste stimulente materiale, dar şi eforturile susţinute ale echipei locale din fiecare localitate de a fi în contact permanent cu familiile beneficiare ale proiectului, de a discuta şi de a le semnala abaterile de la condiţiile de acordare a pachetelor, determină schimbări pozitive privind participarea la programul de grădiniţă şi interesul părinţilor pentru educaţie.

###

Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești beneficiază de un grant în valoare de 772.740 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a aproximativ 1000 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 36 de luni, prin servicii de educație, sănătate și locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă în două comunități de romi din jud. Călărași (localitatea Curcani) și jud. Dâmbovița (localitatea Românești).