Primăria Curcani extinde rețeaua de alimentare cu apă. ANUNȚ PUBLIC

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Curcani extinde rețeaua de alimentare cu apă. ANUNȚ PUBLIC

PRIMARIA CURCANI

Nr. 1494/10.04.2020

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare CONSILIUL LOCAL CURCANI, cu sediul in judetul Calarasi, comuna Curcani, strada Penes Curcanul nr.45, titular al proiectului “ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CURCANI, JUDETUL CALARASI ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CURCANI, JUDETUL CALARASI ”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, comuna Curcani, strada Penes Curcanul nr.43. 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 2.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

PRIMAR

Aurica GAZU