Primăria Ciocănești angajează personal contractual. ANUNȚ…

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Ciocănești angajează personal contractual. ANUNȚ…

  Anunț publicat pe 2 septembrie 2021

Anunț concurs pentru post contractual

 

Primăria Ciocăneşti , cu sediul în Ciocăneşti, strada Principală,nr.291, județul Călăraşi, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – Receptioner- post vacant
  • contractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – liceale cu diploma de bac ;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 27 septembrie 2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            
  • proba interviu în data de 29 septembrie 2021 , ora 10.00, la sediul instituției.
  • Documentele care trebuiesc depuse la dosar
  • CI, certificat de nastere,certificat de casatorie, adeverinta medicul de familie, cazier de la politie,cerere prin care se solicita inscrierea la concurs,declaratie ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, CV,dovada vechime, acte de studii

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10  zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: resurse umane, telefon 0736960029