Primăria Călărași depune o cerere de finanțare în cadrul POCA 2014-2020

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Primăria Călărași depune o cerere de finanțare în cadrul POCA 2014-2020

Privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul POCA 2014-2020

 

Marți, 10 octombrie 2017, Primăria Municipiului Călărași a depus o cerere de finanțare pentru obținere de fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – POCA 2014-2020, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

 

Astfel, prin proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP ”, în cuantum de 299.499,96 lei, din care contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași în cotă de 2% din valoarea eligibilă este de 5.990 lei, TVA fiind eligibil, Primăria Municipiului Călărași își propune să realizeze:

–        11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare în cadrul Primăriei și serviciile publice locale aflate în subordinea Consiliului Local;

–        1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;

–        1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și al aleșilor locali;

–        1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității;

–        5 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;

–        75 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

BIROUL DE PRESĂ