Președintele Vasile Iliuță convoacă astăzi 4 noiembrie ora 10 pe consilierii județeni, online. Iată de ce…

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Președintele Vasile Iliuță convoacă astăzi 4 noiembrie ora 10 pe consilierii județeni, online. Iată de ce…

 Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 04 Noiembrie 2021, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1.Proiect de hotărâre privind confirmarea Administratorului judiciar şi a componenţei Comitetului creditorilor în cadrul procedurii generale de insolvenţă a Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17139 din 01.11.2021, Raportul comun al Compartimentului Juridic şi Direcţiei Economice nr. 17140 din 01.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică și Comisia Buget-Finanțe

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea drumului județean DJ 213 A – tronson DN 3B (Iezeru) km 0+000 – limită județ Ialomița” însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17250 din 03.11.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.17251/03.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17 + 650” însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17257 din 03.11.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.17258 din 03.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea drumului județean DJ 303 – Călăreți (DN3 –Sărulești – Valea Argovei-Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 la km 49+419” însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.17252 din 03.11.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.17253 din 03.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico – economici și actualizare a devizului general, ale obiectivului de investiție „MODERNIZAREA ȘI REAILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN – DJ 211D TRONSON DN21(ȘTEFAN – VODĂ)- LIBERTATEA – DN3B(DICHISENI) KM 13+500 – KM 41+500, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16799 din 27.10.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.16801 din 27.10.2021, ce va fi avizat de Comisia  Comisia Buget-Finanțe

   6.Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizare a devizului general, ale obiectivului de investiție „Reabilitare DJ 403 între DN 31 (Mănăstirea) – Luica – DN 4 (Şoldanu) – Radovanu (DJ 411), km 0+000 – km 34+800”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16955 din 29.10.2021, raportul Directiei Tehnice nr. 16956 din 29.10.2021, ce va fi avizat de Comisia  Comisia Buget-Finanțe.

         Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                    (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ,               

  1.   Vasile ILIUȚĂ                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                          Aurel PARASCHIV