Președintele Iliuță convoacă pe consilierii județeni la data de 31 Ianuarie 2024, ora 9

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Președintele Iliuță convoacă pe consilierii județeni la data de 31 Ianuarie 2024, ora 9

             Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2024, ora 900, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027 nr.1110/18.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1111/18.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 1112/18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027 nr.1470/25.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1471/25.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 1472/25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii construcției C1 cu nr. cadastral 23282, înscrisă în Cartea Funciară nr. 23282 a UAT Ciocănești, în domeniul privat al judeţului Călăraşi nr.386/12.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.387/12.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 388/12.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui imobil situat în municipiul Călărași, b-dul Gării, nr.4, judeţul Călăraşi nr.1182/18.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1183/18.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 1184/18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii construcției C1 din cadrul imobilului cu nr. cadastral 31094, înscris în Cartea Funciară nr. 31094 a UAT Călărași, în domeniul privat al judeţului Călăraşi nr.1360/23.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1361/23.01.2024, Raportul Direcției Economice nr. 1362/23.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;  

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a    devizului general – faza P.T. pentru obiectivul de investiții Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos Călărași” nr.1330/22.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1331/22.01.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1332/22.01.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia de Urbanism;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+70- km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu –Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a Acordului cu unitățile administrativ- teritoriale partenere nr.1377/23.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1378/23.01.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1379/23.01.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia de Urbanism;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ” Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)”nr.1501/25.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1502/25.01.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1503/25.01.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

9.Proiect de hotărâre  privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi nr.1127/18.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1128/18.01.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 1129/18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;                                                     

10.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social ”Rețea de asistenți maternali profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nr. 1342/23.01.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1343/23.01.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 1344/23.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;      

11.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social „Rețea de persoane/familii de plasament” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi nr. 1345/23.01.2024 însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1346/23.01.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 1348/23.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;      

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI  SAMARIAN“ Călăraşi nr.1255/22.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.1256/22.01.2024, Raportul Comp.Sănătate nr. 1258/22.01.2023, ce urmează a fi

avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;                                                     

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr.755/12.01.20234, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.756/12.01.2024, Raportul Comp.Sănătate nr. 757/12.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport.                                                     

14.Diverse.