27 – 30 oct. Consilierii județeni pleacă la Klagenfurt, Austria pentru colaborare științifică. Iată lista…

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru 27 – 30 oct. Consilierii județeni pleacă la Klagenfurt, Austria pentru colaborare științifică. Iată lista…

Scopul:  discuții despre posibile colaborări în domeniile: educație științifică, cercetare și producție, noi tehnologii informaționale…

 Prin referatul de aprobare al domnului Ion SAMOILĂ, Vicepreşedinte al Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 14873 din 21.09.202 și invitația domnului Bernhard Lamprecht, Director al Lakeside Science &Technology Park, Klagenfurt, Austria, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 13218 din 18.08.2021 și în baza la

       – prevederile art. 1 lit. a), e), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) lit. A din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;

 – prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1. Se aprobă deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Klagenfurt (Austria), în perioada 27 – 30 octombrie 2021, pentru a participa la întâlnirea organizată la Lakeside Science & Technology Park, Klagenfurt (Austria), având componența prevăzută în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Cheltuielile de deplasare se vor suporta din bugetul propriu al  Județului Călărași.

        Art. 3. Direcția Economică şi Direcția Dezvoltare Regională şi Relații Externe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

        Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

 

VICEPREŞEDINTE,

 ing. Ion SAMOILĂ                                                                                               

                                                                                                        AVIZEAZĂ,           

                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                                           Aurel PARASCHIV

 

Scopul deplasării rezultă clar din referatul de aprobare prezentat consilierilor mâine 29 sept…

În vederea realizării vizitei la unul dintre cele mai performante centre de educație științifică aplicată din Europa s-a luat legătura cu unul dintre fondatorii acestuia și s-au discutat termenii în care se va produce vizita.

În acest context, conducerea ”Lakeside Park – secțiunea Laboratoare educaționale” Klagenfurt invită o delegație din Călărași, formată din Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi 20 de consilieri judeţeni, precum şi reprezentanţi ai mediului ştiinţific, pentru discuții despre posibile colaborări în domeniile: educație științifică, cercetare și producție, noi tehnologii informaționale.

Vizitatorilor li se va prezenta conceptul care a stat la baza realizării Parcului Tehnologic  Lakeside și de asemenea se va explica în detaliu modul în care s-a pus în practică. Un punct special al vizitei îl va constitui prezentarea Laboratorului Educațional de la Lakeside Park.

Având în vedere necesitatea implicării Consiliului Județean Călărași şi a județului Călărași, prin reprezentanții săi legali, în dezvoltarea economică locală, consider necesară participarea activă la evenimente organizate de organisme internaționale în scopul stabilirii unor obiective comune de colaborare cu autoritățile locale.

COMPONENŢA DELEGAŢIEI ConsiliulUI Judeţean Călăraşi

care se va deplasa la Klagenfurt, Austria, în perioada 27 – 30 octombrie 2021

 Vasile ILIUȚĂ – Președintele Consiliului Judeţean Călăraşi;

 Mihăiță – Constantin BEŞTEA – Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Călăraşi;

 Laurențiu BĂNESCU – consilier judeţean;

 Virgil-Marian DUMBRAVĂ – consilier judeţean;

 Ion GĂMAN – consilier judeţean;

 Toma GHEORGHE – consilier judeţean;

 Vasile GÎDEA – consilier judeţean;

 Marius-Eugen ILIE – consilier judeţean;

 Cristian-Virgil IORGA – consilier judeţean;

 Sergiu MANOLE – consilier judeţean;

 Răzvan – Ilie MESEŞEANU – consilier judeţean;

 Ioan PUŞCAŞU – consilier judeţean;

 Marian SPIRIDON – consilier judeţean;

 Laurențiu STATE – consilier judeţean;

 Ionuț-Bogdan STOIAN – consilier judeţean;

 Marcel TĂNASI – consilier judeţean;

 Ilie TÎLPEANU – consilier judeţean;

 Liviu VÎRTEJANU – consilier judeţean;

 Klaus Nicolae MICESCU – profesor, Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi;

 Nicuşor CĂLIN, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.

 

VICEPREŞEDINTE,

Ion SAMOILĂ