O nouă lege simplifică obţinerea autorizaţiilor necesare investiţiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru O nouă lege simplifică obţinerea autorizaţiilor necesare investiţiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea nr. 166/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Proiectul legislativ al PNL, al cărui coiniţiator sunt, reglementează posibilitatea emiterii autorizaţiilor de construire şi fără documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru lucrările de construire a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile, situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor.Actul normativ vine în sprijinul potenţialilor investitori în domeniul energiei electrice verzi, modificările legislaţiei urmărind eliminarea PUZ-urilor pentru realizarea proiectelor specifice producerii energiei electrice din surse regenerabile. În această categorie sunt cuprinse capacităţile de producţie a energiei solare, eoliene, din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţile de stocare a electricităţii, staţiile de transformare, precum şi alte sisteme similare care pot fi amplasate pe terenurile agricole.Noua lege era absolut necesară în actualul context al crizei energetice majore care afectează toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, astfel încât se impune realizarea unor investiţii urgente în infrastructura de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Mai mult, prin Directiva UE 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, sunt instituite obligaţii ferme pentru statele membre de a contribui la realizarea obiectivului obligatoriu al Uniunii, respectiv ca până în anul 2030 ponderea energiei din surse regenerabile să fie de cel putin 32%.În scopul realizării acestui deziderat, legiuitorul european subliniază că este nevoie de simplificarea metodologiilor administrative care presupun acordarea autorizaţiilor aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice.În aceste condiţii, România avea nevoie de armonizarea legislaţiei specifice, în sensul creşterii eficacităţii procedurilor de executare propriu-zisă a acestor investiţii, concomitent cu reducerea costurilor administrative. Cadrul nostru legislativ nu oferea un mediu favorabil proceselor de autorizare şi dezvoltare a facilităţilor de producere a energiei regenerabile, investitorii fiind nevoiţi să se adapteze unor reglementări disparate şi nespecifice adoptate pentru reglementarea autorizării construcţiilor şi a regimului juridic al terenurilor situate în extra/intravilanul localităţilor sau a terenurilor agricole/curţi construcţii.În concluzie, noua lege privind acordarea dreptului de construire şi în lipsa documentaţiiIor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru lucrările de construire a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile, situate în intravilanul şi extravilanul locaIităţilor, este salutară şi binevenită, efectele acesteia fiind multiplicarea investiţiilor în energia regenerabilă din România.