Ministrul Educației a propus ca elevii să poată lipsi dublu decât în prezent până li se scade nota la purtare…

4 săptămâni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Ministrul Educației a propus ca elevii să poată lipsi dublu decât în prezent până li se scade nota la purtare…

Ligia Deca, ministrul Educației, generează un nou val de ironii în mediul online, de data aceasta cu propunerea oficială ca elevilor să le fie scăzută nota la purtare abia atunci când cumulează 40 de absențe nemotivate pe an școlar, în loc de 20 de absențe cum este în prezent. 

Media anuală la purtare va fi scăzută cu câte un punct la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, pentru toţi elevii de gimnaziu şi liceu, conform proiectului privind Statutul Elevului 2024, pus în consultare publică de Ministerul Educației. 

„(2) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”, conform art. 28 din proiect.

În același timp, media la purtare poate fi scăzută și în timpul anului școlar. Elevii vor avea câte o notă la purtare în fiecare modulLa finalul fiecărui interval de cursuri din structura anului școlar, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, scrie în propunerea de ROFUIP 2024 pusă în consultare de Ministerul Educației. 

Astfel că, „media la purtare rezultată la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare”, conform Ministerului Educației.

În prezent, se aplică prevederile Ordinului nr. 3.797 din 8 martie 2023, aprobat în primul an școlar structurat în 5 module de învățare.

„(1^1) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 absenţe nejustificate pe an școlar, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.”

Pentru elevii din învăţământul primar, la 20 de absenţe nemotivate pe an va fi scăzut calificativul anual la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient

„(1) Pentru toţi elevii din învăţământul primar, la fiecare 20 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nemotivate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul anual la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.”

Motivarea absenţelor elevilor este prevăzută în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare.

În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.”

Propunerea ca media anuală la purtare să fie scăzută cu câte 1 punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar (față de numărul de 20 de absențe nemotivate acceptate în prezent) din totalul orelor de studiu a fost lansată oficial de Ministerul Educației în proiectul privind Statutul Elevului 2024 care a fost pus în consultare publică în urmă cu două zile. Pe lângă cele 39 de absențe nemotivate care le sunt permise fără nicio repercusiune, elevii mai pot avea încă 40 de ore absentate care să fie motivate de părinte, la fel ca până acum.

sursa: edupedu.ro