Medicii veterinari și-au suspendat activitatea…COMUNICAT

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Medicii veterinari și-au suspendat activitatea…COMUNICAT

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
FILIALA CALARASI
COMUNICAT DE PRESA
SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII MEDICILOR VETERINARI
DE LIBERĂ PRACTICĂ CONCESIONARI DIN CĂLĂRAȘI

Informăm opinia publică că in urma Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari din România din data de 06.11.2020, s-a hotarât in consens general suspendarea activității medicilor veterinar contractanți ai Programului national sanitar veterinar, de apărarea a sănătății animalelor și a sănătății omului, a identificării animalelor și de protecția mediului, la care Filiala Medicilor Veterinari Călărași va iniția această acțiune in termen cât mai scurt, pentru o perioadă nedeterminată .Această decizie extremă a fost luată datorită nerespectării prevederilor Legii nr.236/2019 și O.U.G.nr.117/2020 prin care medicii veterinari trebuiau să primească pe fiecare cabinet medical veterinar detinător al contractelor de prestări servicii cu A.N.S.V.S.A. suma de 10 000 lei/lună incepând cu luna august 2020 in condițiile in care Ministerul Finanțelor Publice a asigurat A.N.S.V.S.A.-ului
bugetarea doar pentru 3 luni . 

De asemenea A.N.S.V.S.A. a introdus in modulul de inspecții a animalelor, din exploatațiile nonprofesionale (GP) termen iși obligații necontractate, atribuții complementare, care exceed legea prin introducerea de acțiuni suplimentare in condițiile de tarifare din 2013. Neadoptarea in Parlamentul României a O.U.G.nr.117/2020 pentru legiferare crează o altă
nemulțumire in rândul colegilor.  De asemenea conflictele din cadrul A.N.S.V.S.A. publicate in presa națională, e o tragico-comedie și care se răsfrâng in funcționarea sistemului national veterinar cu repercursiuni și asupra medicilor veterinari de liberă practică in cauză.

Activitatea cabinetelor medical veterinare din mediul rural, fără primirea acestor sume nu poate continua deoarece celelalte resurse financiare nu asigură mentenanța acestora, majoritatea falimentare dar necesare pentru apărarea sănătății publice și a sănătății animalelor. Este necesar să avem in vedere zooantropozoonozele precum tuberculoza, antraxul, rabia, gripa
aviara, bruceloza, evoluția pestei porcine africane care a cuprins epidemiologic intreg arealul României și unde din păcate datorită celor de mai sus și nerestrangerii populației de mistreți, continuăm să ne decimăm efectivele de suine in condițiile importului a 70% din car nea de porc. Mentionăm că, pentru toată această perioadă se va asigura asistența de urgență pentru deținătorii de animale față de care ne cerem scuze pentru că nu vom efectua celelalte operațiuni, cum ar fi identificarea animalelor, acțiuni de vaccinare, vânzarea animalelelor către abatoare și exploatații până ce A.N.S.V.S.A., D.S.V.S.A. va soluționa revendicările noastre.

Amintim și faptul ca A.N.S.V.S.A. și D.S.V.S.A. in plină evoluție a SARS-COV-2 nu ne-a asigurat echipamentele necesare de biosecuritate riscând să ne inbolnavim noi dar, să și vectorizam virusul prin comunitățile rurale. In aceste condiții vitrege o parte din colegi (medici veterinari, asistenți veterinari) s-au imbolnavit de Covid-19 unii cu evoluții bune alții incă se luptă cu boala in izolare acasă. Acestea sunt o parte din problemele cu care se confruntă medicii veterinari din mediul rural dar a căror muncă inseamnă asigurarea sănătății publice și a sănătății animalelor, precum și protecția mediului pentru o singura cauza nobilă, a umanității și a datoriei profesionale.

PRESEDINTE C.M.V. FILIALA CĂLĂRAȘI
Dr.ILIE TILPEANU