Măsuri pragmatice pentru administrarea productivă a proprietăţilor statului

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Măsuri pragmatice pentru administrarea productivă a proprietăţilor statului
La propunerea  Ministerului Finanţelor, Executivul a adoptat un proiect de act normativ care prevede implementarea unor măsuri edificatoare pentru gestionarea eficientă a patrimoniului şi resurselor minerale şi naturale aflate în proprietatea Statului Român.

 

Administrarea sustenabilă a proprietăţilor statului constituie un proiect considerabil aprobat de conducerea finanţelor naţionale, în condiţiile actuale, care presupun majorarea procentului de colectare la bugetul de stat.Potrivit propunerii, bunurile de natura clădirilor şi a terenurilor aferente, indiferent de destinaţia acestora, echipamentele încorporate, clădirile speciale, precum şi orice alte bunuri imobile, intrate în proprietatea privată a Statului Român prin confiscare, ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, aflate în gestionarea ANAF, pot fi transferate în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află, fără niciun cost suplimentar.
Hotărârea privind transferul bunurilor din domeniul public/privat al statului, în domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv posibilitatea de transmitere a bunurilor confiscate, va avea drept consecinţă imediată posibilitatea consiliilor judeţene şi primăriilor de a iniţia şi dezvolta noi proiecte investiţionale. Obiectivele vor fi derulate prin Politica de Coeziune, PNRR, în vederea realizării investiţiilor din programe naţionale finanţate de la bugetul de stat sau investiţii din surse proprii ale autorităţilor publice locale/judeţene.
Actul normativ mai stipulează, de asemenea, noi reglementări ale plăţii redevenţelor pentru terenurile concesionate, potrivit legii, de către Agenţia Domeniilor Statului, în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului. Cuantumul acestor redevenţe va fi indexat cu indicele preţului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii, în conformitate cu contractele de concesiune aferente.
Modificarea legislaţiei în sensul ca autorităţile publice locale şi judeţene să poată dispune de terenurile degradate sau nevalorificate în favoarea comunităţilor era imperios necesară, în condiţiile în care o serie de proiecte finanţate din fonduri externe sunt, în prezent, blocate, din cauza lipsei resurselor financiare aferente cofinanţării.