Mânăstirea. Proiectele primarului Iancu Marian Mugurel continuă…

8 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Mânăstirea. Proiectele primarului Iancu Marian Mugurel continuă…

Primar, Iancu Marian Mugurel: În condițiile unui buget redus față de anii anteriori, primăria Mânăstirea își continuă proiectele. Cel mai important aflat în derulare este realizarea canalizării, dar începe și cel de reabilitare/ modernizare al Căminului Cultural din Mânăstirea.. În 2020 -2024 ambițiile primarului Iancu Marian Mugurel sunt mari. Se vrea în primul rând continuarea și finalizarea proiectelor începute. 44 km. de străzi așteaptă asfaltarea. Dorim modernizarea și reconfigurarea zonelor centrale ale celor 3 sate. Important este introducerea gazelor naturale la nivelul întregii comune. Avem un proiect pentru a moderniza intrările și ieșirile din localitate și de extindere a sistemului de supraveghere video. Ne preocupă nu numai siguranța cetățenilor ci și curățenia localităților. De aceea vom iniția campanii periodice pentru curățarea și igienizarea localităților și zonelor limitrofe acestora. Vom amenaja șanțuri și rigole pluviale după terminarea lucrărilor de canalizare. 

Atenția noastră se va îndrepta nu numai către infrastructură  ci mai ales către oameni. Vom efectua reabilitarea termică a grădiniței cu program normal din Mânăstirea și amenaja locuri de joacă. În Sultana vom construi un Cămin Cultural. La fel, vom demola școala veche din Coconi și vom construi o sală pentru evenimente social-culturale. Sănătatea cetățenilor este importantă și de aceea vom continua efectuarea de branșamente la rețeaua de canalizare. Vom amenaja zonele de agrement și agroturism pentru a realiza obiective de interes turistic. 

Vom realiza trotuare în zonele principale și vom întocmi noul PUG prin care se va extinde terenul extravilan. Suntem obligați să regândim dezvoltarea urbanistică a comunei. și să accesăm fonduri europene din noul exercițiu financiar. Concomitent urmărim eliberarea tuturor titlurilor de proprietate și atragerea de investitori, pentru crearea de noi locuri de muncă…a încheiat primarul com. Mânăstrirea, Iancu Marian Mugurel