Pe 21 decembrie, Primăria Călărași vrea să crească taxele la Cimitire. Află cu cât…

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Pe 21 decembrie, Primăria Călărași vrea să crească taxele la Cimitire. Află cu cât…

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea tarifelor de concesionare şi a taxelor speciale prestări servicii funerare

către populaţie

Art. 1  Se aprobă  valorile tarifelor de atribuire pentru concesionarea locurilor de înhumare şi a taxelor speciale pentru prestări servicii funerare către populaţie începând cu anul 2018, conform Anexei  care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art. 2   La data intrării in vigoare a prezentei hotarari,  orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administraţia Cimitirelor Călăraşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Călăraşi va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

INIŢIATOR,

PRIMAR

Dragulin Daniel Stefan

 

 

În expunerea de motive, primarul arată că…

Administratia cimitirelor functioneaza ca unitate subordonata consiliului local bazata pe autofinantare, sursele de venit sunt concesionarile locurilor de veci in cimitire si din prestarile de servicii cu caracter funerar catre populatie, și în prezent functionează cu valorile de taxe si tarife de concesionare stabilite prin HCL nr. 29 din 27.02.2014.

Pentru a putea functiona in conditii normale, a realiza investitii in reparatii si modernizari, Adminstrația Cimitirelor Călărași prin referatul nr. 317/01.11.2017 solicită noi tarife de concesionare şi a taxelor speciale prestări servicii funerare.

Având în vedere cele menționate vă rugăm să analizaţi şi să aprobaţi acest proiect de hotărâre aşa cum a fost el întocmit de către executiv.

În continuare tarifele existente si valoarea propusă pentru 2018.

Ne cerem scuze pentru calitatea documentului, dar așa a fost livrat la solicitarea redacției de către Primărie…