Lehliu Gară: Primarul Iulian Iacomi prezintă stadiul proiectelor…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Lehliu Gară: Primarul Iulian Iacomi prezintă stadiul proiectelor…

Iulian Iacomi: Primăria Lehliu Gară a realizat un progres considerabil la lucrările aflate în derulare. Astfel, peste 85% din lucrările de canalizare s-au realizat pe raza localității. În prezent se fac racordările la instalație a locuințelor individuale, ale societăților comerciale. Constituie prioritate aducerea la starea inițială a trotuarelor și șoselelor. Și rețeaua de apă s-a realizat în proporție de cca. 80%. La parcul din Lehliu așteptăm demararea lucrărilor de către firma ce a câștigat licitația. Baza sportivă modernă de tip 1 se va realiza prin Compania Națională de Investiții. Proiecte importante imediate sunt înființarea a 5 km. de rețea de gaze naturale în Răzvani dar și reparații urgente ale drumului comunal DC 34 Lehliu – Buzoieni. Proiectul Ketannes adresat comunității rrome și persoanelor defavorizate continuă. 

Cel mai important proiect este realizarea unui nou cămin cultural în Răzvani. Vechea locație va fi folosită în continuare pentru ocazii, nunți, botezuri, etc prin închiriere la prețuri acceptabile către cetățeni. Un nou cămin cultural se va construi la intrare în Răzvani pe partea dreaptă a drumului spre Călărași, la ieșire din Lehliu Gară. Deocamdată se află în faza de aprobare a PUZ și regulamentului aferent, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, urmând predarea amplasamentului către CNI – a declarat primarul Iulian Iacomi.

Pe lângă cheltuielile necesare asigurării utilităților necesare noului cămin cultural, sunt necesare fonduri financiare pentru obținerea și amenajarea terenului. Pentru proiectare și asistență tehnică, respectiv măsurători topografice, studii specifice de impact asupra mediului am alocat cca. 33 000 ron.

Alți 198 000 ron au fost alocați pentru documentațiile necesare avizelor și acordurilor, verificărilor tehnice de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție. Organizarea procedurii de achiziție publică, auditul financiar, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada desfășurării lucrărilor, supravegherea prin diriginte de șantier au necesitat alte cca. peste 300 000 ron. Cheltuielile totale au fost stabilite prin deviz la 1 459 033 ron de către Societatea Comercială Gazmind care a asigurat proiectarea – a încheiat primarul Iulian Iacomi.