Legea înstrăinării părinteşti, iniţiată de PNL, reglementează şi apără interesul superior al copiilor

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Legea înstrăinării părinteşti, iniţiată de PNL, reglementează şi apără interesul superior al copiilor

Preşedintele României a promulgat un act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, iniţiat de parlamentarii liberali pentru a corecta anumite disfuncţionalităţi referitoare la noţiunea de înstrăinare părintească.

Înstrăinarea părintească reprezintă starea de fapt în care unul dintre părinţi obstrucţionează sau distruge fără nicio justificare relaţia copilului cu celălalt părinte, de ceIe mai multe ori pe fondul unui conflict judiciar existent sau anticipat. Verificarea acestor situaţii se bazează pe o analiză aprofundată a comportamentului copilului în raport cu părintele înstrăinat, precum şi pe analiza motivelor acestuia. Practic, înstrăinarea părintească (alienarea părintească) se referă la situaţiile în care un copil este manipulat de către unul dintre părinţi să respingă celălalt părinte fără motive întemeiate.În noua lege, termenul de „înstrăinare părintească” este definită ca fiind o formă a violenţei psihoIogice, prin care unul dintre părinţi, în mod intenţionat, urmărit sau asumat, generează sau acceptă şi foloseşte o situaţie în care copiIuI ajunge să manifeste reţinere sau ostilitate nejustificate sau disproporţionate faţă de ceIăIaIt părinte.Legea nr. 123/2024 stabileşte, în mod fără echivoc, modalităţile în care poate fi constatată înstrăinarea părintească, precum şi efectele juridice ale constatării existenţei acesteia.

Documentul legislativ instituie măsuri concrete de rezolvare a disputelor judiciare dintre părinţii care se confruntă cu aceste probleme, în contextul creşterii numărului litigiilor aferente. Astfel, se reglementează faptul că toate audierile minorilor de până la 14 ani nu se vor putea realiza în lipsa unui psiholog din partea Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Totodată, audierea copiilor se va putea desfăşura doar după administrarea tuturor probelor din dosar, astfel încât instanţa de judecată să cunoască toate detaliile înainte de a discuta cu minorii.Noua lege clarifică conflictele legate de exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, precum şi procedurile de păstrare a relaţiilor personale între copii şi părintele cu care aceştia nu locuiesc constant.Nu în ultimul rând, actul normativ recent intrat în vigoare stabileşte concret modalitatea în care fiecare dintre părinţi va contribui la cheltuielile de creştere şi educare ale copilului.