Lege a PNL pentru acordarea împrumuturilor fără dobândă autorităţilor locale care derulează proiecte cu finanţare nerambursabilă

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Lege a PNL pentru acordarea împrumuturilor fără dobândă autorităţilor locale care derulează proiecte cu finanţare nerambursabilă
La iniţiativa parlamentarilor Partidului Naţional Liberal, Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat cu largă majoritate proiectul de lege privind modificarea şi completarea articolului 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Actul normativ reglementează posibilitatea ca împrumuturile fără dobândă din bugetul local să poată fi acordate de către autorităţile deliberative şi în cazul implementării unor proiecte cu finanţare nerambursabilă de către instituţiile subordonate.Noua lege iniţiată de parlamentarii liberali stipulează că autorităţile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenţie şi pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. De asemenea, conform propunerii legislative, împrumuturile acordate se rambursează integral în termen de un an de la data acordării, cu excepţia celor pentru care termenul de rambursare este data restituitii tranşei finale din partea finanţatorului, caz în care termenul de rambursare este de 5 zile lucrătoare de la primirea tranşei finale.
Legea promovată de PNL elimină astfel vidul legislativ existent în ceea ce priveşte acordarea de împrumuturi temporare pentru unele activităţi sau instituţii publice.Fondurile externe nerambursabile constituie un mecanism important de dezvoltare, modernizare şi racordare la standardele europene a comunităţilor locale. Pentru a reuşi însă susţinerea şi implementarea acestor programe investiţionale, instituţiile administraţiei publice trebuie să dispună de resurse financiare din venituri proprii, în vederea achitării contravalorii lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, urmând ca, ulterior, să poată recupera aceste sume din partea finanţatorul proiectelor.Realitatea arată însă că, în marea majoritate a situaţiilor, instituţiile beneficiare nu dispun de resursele băneşti pentru a achita, în primă fază, costurile proiectelor aflate în derulare.
Acest fapt este în măsură să împieteze desfăşurarea optimă a proiectelor sau chiar să blocheze finalizarea acestora, şi, implicit, previziunile bugetare ale instituţiilor, în ansamblul lor.În concluzie, operaţionalizarea modificărilor Legii finanţelor publice locale, în sensul ca autorităţile publice să poată beneficia de împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, reprezintă o măsură pozitivă, binevenită, absolut necesară pentru dezvoltarea şi evoluţia comunităţilor locale, mai ales a celor din mediul rural.