ITM Călărași și riscurile privind activitățile cu articolele pirotehnice

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Călărași și riscurile privind activitățile cu articolele pirotehnice

Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea de fabricare, deținere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice, au fost intensificate  acțiunile de control la agenții economici care desfășoară aceste activități. În acest context, în perioada 06 -16.02.2024 , s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor și verificarea modului de respectare, de către aceștia, a prevederilor legale privind  încheierea și executarea contractelor individuale de muncă.

Obiectivele campaniei au fost următoarele:

-Identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activitățile enumerate mai sus;

-eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

-creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a  securității și sănătății în muncă;

Au fost verificate 8 societăți, 2 angajatori au fost sancționați, au fost aplicate 5 avertismente și amenzi în valoare de 3000 de lei.

În urma controalelor au fost depistate următoarele neconformități:

-unitatea nu a întocmit instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, cu privire la mânuirea și comercializarea articolelor pirotehnice;

-angajatorul nu a respectat termenul de înregistrare și transmitere a suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților, în situația absențelor nemotivate ;

-angajatorul nu a stabilit prin regulamentul intern, procedura de suspendare a contractelor individuale de muncă, în situația absențelor nemotivate;

-angajatorul nu a acordat repausul săptămânal de 48 de ore consecutive, sâmbăta și duminica sau în alte zile;

-angajatorul nu a întocmit foi colective de prezență de la punctele de lucru cu ora începerii și ora de sfârșit a programului, pentru fiecare salariat și nu a evidențiat lucrul în cadrul repausului săptămânal.

               Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

 

 

INSPECTOR ȘEF,

DUMITRU NICOLAE