ITM Călărași și elevi de la la Liceul Tehnologic „SANDU ALDEA” CĂLĂRAŞI au participat concursul „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Călărași și elevi de la la Liceul Tehnologic „SANDU ALDEA” CĂLĂRAŞI au participat concursul „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”

Datele statistice analizate periodic de Inspecţia Muncii au evidenţiat faptul că tinerii români sunt din ce mai doritori să se angajeze imediat după împlinirea vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme. Cei mai mulţi prestează munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară. Ei sunt tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte munci nepotrivite cu imaturitatea lor fizică şi mentală. Sunt relativ frecvent victime ale accidentelor de muncă deoarece tinereţea îi îndeamnă să practice meserii riscante sau solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, iar tinerii sunt insuficient pregătiţi şi instruiţi cu privire la riscurile profesionale şi la mijloacele de protecţie.

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul lucrătorilor tineri, cu vîrste cuprinse între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare decât  la orice altă grupă de vârstă a lucrătorilor. Fiind nou veniţi în câmpul muncii, este posibil ca tinerilor să le lipsească experienţa şi, adesea, maturitatea fizică şi psihologică. Este posibil ca ei să nu acorde importanţa cuvenită riscurilor cu care se confruntă. Există şi alţi factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum:

 • Nivelul insuficient de competenţe şi de formare;
 • Necunoaşterea drepturilor proprii şi a obligaţiilor angajatorului;
 • Insuficienta încredere pentru a semnala eventualele probleme;
 • Nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri.

Strategia Comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2013-2020 a pus accentul pe nevoia de „educare şi creştere a conştientizării din stadii timpurii” şi, de asemenea, sublinia faptul că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru îmbunătăţirea calităţii muncii. Strategia recunoştea vulnerabilitatea tinerilor lucrători şi, prin urmare, necesitatea de a se acorda atenţie nevoilor lor de conştientizare a riscurilor profesionale şi de cunoaştere a dreptului lor la locuri de muncă sigure şi sănătoase, anterior intrării pe piaţa muncii. 

De asemenea, propunerea referitoare la priorităţile Strategiei europene de securitate şi sănătate în muncă pentru perioada 2013 – 2020 susţine, printre altele, că:

 • interesele securităţii şi sănătăţii în muncă sunt mai bine servite dacă sunt tratate ca element dominant al politicilor din alte domenii, cum ar fi educaţia;
 • cheia progresului este competenţa tuturor celor care participă la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, în primul rând angajatori şi lucrători.

 Abordarea şcolară globală aduce la un loc educaţia şi gestionarea şcolii. Elevii şi personalul trebuie să colaboreze pentru a face din şcoală un loc sigur şi sănătos pentru muncă şi învăţare, prin:

 • educaţie cu privire la riscuri, de exemplu prin implicarea elevilor în identificarea pericolelor;
 • educaţie cu privire la sănătate şi promovarea sănătăţii, de exemplu prin iniţiativele privind „şcolile sănătoase”;
 • promovarea demnităţii şi a respectului pentru toţi, de exemplu prin campanii împotriva comportamentului agresiv;
 • preocupare faţă de mediu, de exemplu prin reutilizarea şi reciclarea materialelor.

In anul 2018 toate inspectoratele teritoriale de muncă au încheiat protocoale de colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene. Avându-se în vedere rezultatele obținute în anii precedenți Grupul de lucru central a hotărât ca indicatorii de performanță planificați pentru anul școlar  2018-2019 să crească față de cei din anul 2018 așa cum sunt prezentați în tabelul de mai jos:

 

 

Indicatori propuși nr. judete nr. profesori participanți nr. licee nr. clase nr. elevi participanți
Anul  2016 42 250 126 420 10.000
Anul  2017-2018 42 400 200 500 12.000
Anul scolar 2018/2019 42 600 250 600 15.000

 

Rezultatele obținute conform analizei rapoartelor transmise de către   inspectoratele teritoriale de muncă, pentru perioada 2016-2018, sunt următoarele:

 

Indicatori realizați nr. judete nr. profesori participanți nr. licee nr. clase nr. elevi participanți
Anul  2016 42 728 227 637 14.844
Anul  2017 42 830 305 780 17.290
Anul 2018 42 941 302 886 20.409

 

  Având în vedere cele prezentate, s-a considerat necesară continuarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” care urmăreşte pregătirea tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor.

 

Grupul central de lucru la nivelul Inspecţiei Muncii, ținând cont de propunerile inspectorilor de muncă și a profesorilor implicați în acest proiect, a hotărât  ca desfăşurarea Campaniei naţionale „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale” să se facă  pe toată perioada anului şcolar 2018-2019.

 

Concursul național „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se   dobândeşte de pe băncile şcolii” se organizează în scopul promovării în rândul tineretului a disciplinei Securitate şi sănătate în muncă, în colaborare cu specialişti din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

      Anul acesta  s-a  desfăşurat astfel:

 1. în 28 martie 2019 – etapa județeană,la Liceul Tehnologic „SANDU ALDEA” CĂLĂRAŞI;
 2. în perioada 17-19.05.2019 – etapa națională la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi.

 

Grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice din:

 • Învăţământul liceal. Acesta cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profil real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
 • Învăţământul profesional.

 

 Obiectivele urmărite prin proiectul „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” sunt:

 • educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importnţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur;
 • crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

  Acesta este motivul pentru care ITM Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi au încheiat un Protocol de Parteneriat  privind colaborarea în cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” plecând de la practicile comunitare ce subliniază că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii.

Au fost stabilite unităţile şcolare participante la prezentarea proiectului în număr de 14, 13 din filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, şi una din filiera teoretică, cu profil real, s-a realizat selectarea profesorilor participanţi şi s-au stabilit modalităţilor de colaborare între inspectorii de muncă nominalizaţi şi cadrele didactice.

În data de 30.10.2018, ora 10:30,în sala de şedinţe de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, a avut loc prezentarea proiectului ”Valenţe culturale-2018” de către cei doi inspectori de muncă celor 14 cadre didactice participante, urmată de completarea chestionarelor de opinie la sfârşitul instruirii.

Concursul judeţean „Ştiu şi aplic-Securitate şi sănătate în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” a fost organizat pentru a noua oară în judeţul Călăraşi, în ziua de 28 martie 2019-etapa judeţeană la Liceul tehnologic „SANDU ALDEA” Călăraşi. La acest concurs s-au înscris 21 de echipe, formate din 2 elevi, din 13 licee din Judeţul Călăraşi însoţite de către 1-2  profesori coordonatori.

Concursul a constat din două probe şi anume:

 • Proba teoretică pe bază de chestionar cu 20 de întrebări, cu mai multe variante de răspuns, punctaj de acces în etapa a II-a fiind de 120 puncte de echipă;
 • Probă practică ce a constat în identificarea echipamentelor individuale necesare unui angajat, existente într-o expoziţie ad-hoc în sala de concurs, după o imagine care prezenta o activitate specifică profilului elevului, şi din care acesta trebuia să identifice riscurile de accidentare şi echipamentul individual de protecţie complet necesar angajatului din imaginea respectivă.

Concursul a avut la final echipele de elevi a două licee câştigătoare a premiilor I, pe cele trei secţiuni, acordate de organizatori astfel:

Locul I-Licee ciclul superior-echipajul Liceului „Alexandru Odobescu”Lehliu Gară;

 

Locul I-Licee ciclul inferior– echipajul Liceului „Matei Basarab” din Mânăstirea:

 

Locul I-Învăţământ profesional– nu s-a acordat vreunui echipaj participant.

În perioada 17.05-19.05.2018- s-a desfăşurat etapa naţională a concursului „ŞTIU ŞI APLIC”-SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂSE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII, ce a avut loc la Colegiul Tehnic”GHEORGHE ASACHI” IAŞI, iar din judeţul Călăraşi a participat echipajul Liceului „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară-Secţiunea liceu-Ciclu superior , pregătit de D-na profesor APOSTOL LENUŢA, şi format din elevii BASAN CRISTINA MARINELA şi TOADER BOGDAN GABRIEL, care au câştigat PREMIUL SPECIAL pe ţară.

 

  INSPECTOR ŞEF

  IORDAN Ionela

 

 

          INSPECTOR ŞEF ADJ. SSM

   DUMITRU Nicolae