ITM Călărași și combaterea muncii nedeclarate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă

5 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Călărași și combaterea muncii nedeclarate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă

În perioada 24 – 28.04.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 33 de controale din care 32 au fost pe muncă nedeclarată, 8 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 11000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 38 de controale, 28 de angajatori au fost sancţionaţi s-au aplicat 57 de avertismente și amenzi în valoare de 7500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: agricultură, comerţ, construcții, transporturi, hoteluri și restaurante, confecții metalice, fabricarea produselor de uz gospodăresc, activități de contabilitate, fabricarea produselor chimice anorganice, tâmplării, activități de protecție și gardă, confecții textile, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm; 

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;

-neacordarea drepturilor salariale;

-contractul individual de munca (CIM), nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;

– angajatorul nu a întocmit programarea concediilor de odihnă;

-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului din  REVISAL;

-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului  de muncă;

-angajatorul nu a compensat concediile de odihnă neefectuate la încetarea CIM;

-nu a fost prezentată dovada efectuarii cursurilor de prim ajutor pt. persoanele nominalizate în acest sens;

-nu s-a consemnat efectuarea examenelor medicale specifice pentru conducerea autovehiculelor în fișa de aptitudini a lucrătorului angajat pe post de vânzator, care în cadrul activității profesionale conduce ocazional masina societății;

-nu s-a consemnat în fișele de instruire individuală traseul și durata de depalasare la/de la serviciu;

-elementele din trusa de prim ajutor medical aveau termenul de folosința expirat;

-în unitate lipseau materialele igienico-sanitare;

-nu era amenajat un spațiu pentru depozitarea ambalajelor ale produselor pentru protecția plantelor (PPP), și un spațiu pentru depozitarea PPP clasificate, ca fiind foarte toxice;

-la mașina de croit fixă, lipseau apărătoarele de protecție ;

 

INSPECTOR ŞEF,

DUMITRU NICOLAE